Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

BÚCSÚ JAKABFI RÉKÁTÓL

beteg- és idősgondozó asszisztenstől

                                                „Ott fenn a hegyen van az a hely

                                                 Ahol a szív békére lel.

                                                            A Golgotán áll a kereszt

                                                           Ha fáradt vagy oda jöhetsz.”

„...először édesen, puhán gördül, mint a babakocsi, azután szökellve, zökkenőnél hangos kacagással, mint egy vidám pónifogat; majd vágtatva, tüzes küllőjű phaetonként, melyben az ífjúság Apollója ül, azután vasason, rendesen, hatalmasan robog, mint egy hadi jármű – nemsokára álmodozva, fáradtan halad, mint egy hazatérő szénásszekér nyári alkonyatkor, végül csikorogva nyekereg tova a rozzant taliga, míg szét nem hull joha, tengelye, fergettyűje, lőcse. Amerre megy mindenütt lehervadt virágok hullanak útjára:

... várták, reámosolyogtak, megremegtek s lehullott szírmaik koronája.”

                                                         +

2014. július 2-án tűrelemmel viselt betegség után Jakabfi Réka életének 33. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Eltemették szívük nagy fájdalmával, a drága jó gyermeket, testvért, jegyest, unokatestvért, keresztgyermeket, keresztanyát, rokont, szomszédot, munkatársat és jó barátot hófehér gyönyörű nenyasszonyi ruhában,tiszta fehér koporsóban, virágözönnel: Zabolán, július 4-én. Temetésen ott volt, ott zokogott  Zabola népe  - magyarok, románok.

A gyász pillanataiban megnehezül minden szó. A feketének bár nincsenek árnyalatai, a fájdalom, a gyász mégis akkor a legelviselhetetlenebb, ha a szülő a gyermekétől kénytelen búcsúzni, vagyis – Ravasz László püspök gyönyörű szavaival – ha a vágtató, tűzes küllőjű phaeton útja szakad meg kegyetlen váratlansággal. Vígaszt csupán az nyújthat, hogy a halál minden mohósága és ádáz igyekezete ellenére is kénytelen többet itt hagyni, mint amennyit Rékából magával vihetett.

Mert az eltávozott velünk marad ezer meg ezer képben, tovább él a neve, aszeretete, a becsülete, a vélemény, amit magáról ébresztett és a millió meg millió gondolat, amelyet személye összefog. Egy pont, amelyik széthullt és egyszerre mindenséggé vált.

Engedjék meg, hogy mély együttérzéssel Zabola község nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a Gyászoló Család minden tagjának.

A szeretet Istene adjon erőt, támaszt és reményt!

                                                                              Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1