Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

BOLTÍV

     Lépni sem lehet, talán nem is érdemes az  egymásba ölelkező fölérendeltség mélységi tagozódását úgy szemlélni vagy éppen értelmezni Kárpát-medencében, hogy  ne sejtsük a téglából, kőből épitett látható és az összetartozás bizonyitó láthatatlan de áthidaló, összekötő elemet: a boltívet. A készítője felhasnálta a nap néhány sugarát, a hold ábrándosságát, az őz remegését, a zerge bájos tekintetét, a hattyú szépségét, a páva méltóságát, a rózsa és az alma illatát, a fülemüle hangját, a toll puhaságát, a friss levegő könnyedségét, a víz frissességét. Mindezt mértéktartóan összekeverte, és hogy ne legyen nagyon émelygős, még rendre  hozzátette a szél változékonyságát, a róka huncutságát, a kígyó mérgét, a cápa falánkságát, a tigris kegyetlenségét, a tüskés sün leleményességét, a felhők könnyezését, a szarka fecsegését, a szépnő szerelmét, a férfi bátorságát és még sok-sok nép és nemzet tanmeséjét. A csoda-boltív készítője maga is boltívcsodává változott...

  La langue, c’ est la nation – Montesquieu /1689-1755/ mondása: Nyelvében él nemzet! – a magyarság mai elszórt helyzetében állandóan hangoztatjuk ezt a szállóígét, amelynek pontos eredete mindmáig ismeretlen. De  igen időszerű! Tóth Béla szerint: „Kétségtelen, hogy e gondolatot az a hatalmas visszahatás keltette a magyarságban, mely II. József császárnak 1784-i, a német nyelvet hivatalossá tevő rendeletére támadt.” Nemzeti irodalmunkban hasonlóan fejezték ki magukat Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Kisfaludy Sándor és Gróf Széchenyi István, de legjobban Arany János : Egressy Gábornak c.költeménye / 185O / közeliti meg a  ma használatos formáját Szécsi szerint is:

                                                              Félre kishitűek! Nem veszett el –

                                                              Élni fog nyelvében, élni művészettel

                                                              Még soká  e nemzet!

   Úrnapi körmenettel felérő történelmi barangolás  Máramaros és Szatmár megyében veszélyesen súlyos helyzetképet állit elénk Beke György író az urakról, az Urra maradt népet érintő Boltívek teherbirása regényében.” Egy boltív aláhanyatló száránál. Mintha a magasból haragos villámként csapna bele a mohás , őreg emlékkőbe, mert ingerelné... Bármennyire értem – megértem – a szatmári békekötés történelmi kényszerét, az észszerűség érveit, itt mégicsak iszonyú dráma ment végbe, leszakadt az ég, a boltozat – a szabadság!

      Csonka, törött boltív Kővártól Majtényig! Beleborzongok, hogy ez a nemes, nagy  küzdelem is így bukott el, mint annyi sok fegyveres harc, véráldozat, tiszta szándék és jó reménység. A mohos kő mintha  körém gyűjtené mind a tragédiákat. De ott a másik boltív is fölöttem, fölöttünk a kék ég magasában és lelkünk legmélyén... Nem mérnökök számitották ki e boltív erejét, teherbírását, hanem matematikában gyengébb, de hitben erősebb emberek: tanárok, diákok, garabonciás szinjátszók, képíró festők, komor hangú írók és szomjazó olvasók,gyáriak és falusiak, lelkük és szívük parancsából. Ezért feszül biztosan az ív, még ha az idő ki is tördel belőle egy-egy követ. Kötőanyaga az érzelem és öntudat, ezt pedig nem mállasztja semmilyen idő.”

                      Ilyen sors jutott Aba-Novák Vilmos festőművész boltívekre szánt évtizedekig tetszhalálra kárhoztatott freskójára. A feltámadt ítélethirdető Krisztus hatalmas alakján keresztül hirdeti az életerős nemzeti hitet. A két főangyal feliratos szalagot tart, mintegy megerősítve nemzeti fohászunk idézett sorával a gyászon felül emelkedő reményt: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért.” /Az idézet Tóth Attila Egy új tisztultabb élet felé c. nagyszerű irásából./ 

                      A Hősök kapuja a boltívek foglalata.

                       A szöveg megállapítását végezte

                                Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1