Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

GYÖKÉRSORS

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben 1944. augusztus 8-án  írta

               Radnóti Miklós:Gyökérsors            

                              A gyökérben erő surran
                                ,esőt iszik, földdel él
                                   és az álma hófehér.

                               Föld alól a föld fölé tör, 
                              kúszik s ravasz a gyökér 
                                   karja akár a kötél.

                              Gyökér karján féreg alszik 
​                                  gyökér lábán féreg ül, 
                                     a világ megférgesül.

                               De a gyökér tobább él lent,
                                    nem érdekli a világ,
                                  csak a lombbal teli ág.  

                                 Azt csodálja, táplálgatja,
                                        küld néki jó ízeket  
                                         édes, égi ízeket.

                             Gyökér vagyok magam is most,  
​                                      férgek között élek én,
                                      ott készül e költemény.

                                Virág voltam, gyökér lettem, 
​                                  súlyos, sötét föld felettem, 
                                      sorsom elvégeztetett, 
                                     fűrész sír fejem felett.

Létnek kiindulása, kezdete, eredete, valaminek alapja, azaz: gyökere. Gyökere van a bajnak és a változásnak, mely lehet teljes, alapos és mélyreható. A dolgok eredete és alapja a gyökérrel azonos helyen van:„e szokás pedig a múltban gyökerezik.”Az, aminek nincs gyökere, az gyökértelen. Akár egyén, akár közösség, aki nem tudott beleilleszkedni környezetébe, -  előzmények és társadalmi alap nélkül - akár egy irányzat, mozgalom esetében is, az vesztesen gyökértelen.A gyökértelenné válás folyamatában a „jó erkölcsöt megrontó gonosz társaságok”indulatával a fenyegetett gyökérsors mind általánosságában, mind sajátosságában veszélyeztetett. Alaposan megtervezett és mégjobban megszervezett gyökérrágás a rend, a fegyelem, a hűség, a tisztaság, a tisztesség, a jóság, a becsület, az igazság, a szeretet, a békesség ellen irányul. A kies füves helyeken, hegyi réteken tenyésző, bíborvörös virágú, a Kárpát medence egyszikű növénynemzetség kosborát, rend és harmónia ezeréves oszlopát tövében rágja az undorítóan aljas féregember.

          Úgy vélem, hogy a tiszta falu, tiszta város és ország programjába beleférne az élősködő féregtelenítő megszabadító, megtisztító mozgalom.Milyen nagyszerű lenne a féregmentes világ, féregmentes Európa. Még csodálatosabb, a féregmentes család, iskola, közélet, társadalom, politika... 

          Csupán rajtam, rajtunk múlik,- mert élni kell a helyzet adta lehetőségekkel -meddig hagyjuk és tűrjük, hogy ocsmány férgek rágódjanak szívünk és életünk gyökerén. Hazárdjátékot üzzenek nemzetünk drága kincsével, szerzett jogainkkal és megtartó hitünkkel?

          Csak „lombbal teli ág” lehet igazán igéretes gyökér-világ, mint a vitézfű a kosborfélék, az orchideafélék nagy családjában. Ritka növény fajok:zerge boglár, szibériai nőszirom, fehérzószpa, piros madársisak csak hozzásegít a vitézkosbor földalatti lírai villanat megértéséhez a katonához hasonlító sisakos virágával. Már alig marad bátorságom, hogy okfejtésemet szándékosan félre ne magyarázzák, de korborfajok virágárdatával tele világból csak Ausztráliának nem jutott. Van sok, mintegy nyolcvan fajta a földkerekségen, mint kosborfű, agárfű és néhol kökörcsin, de olyan mint a Kárpát-medencében – 21 fajta – sehol nincsen.

          Istent kereső lovag, a gyermeklelkű Parsifal eljutott a Gral várába. A Grál-lovagok királya, Anfortas, régi bűneinek büntetéséül egy fájdalmas sebtől nagyon szenvedett. Parsifal látta ezt, de mivel régebben kioktatták, hogy kérdezősködni nem illik, nem merte megkérdezni Anfortastól, hogy mi a baja? Hol van a baj csírája? Pedig az állandó, szakadatlan létnek ez a raktárháza, az élet szimbóluma. Később tudta meg,hogy a kérdés elmulasztásáért évekig tartó vezeklést rótt rá Isten.Mert mielőtt életet nyerhetnénk, életnek kell feláldoznia önmagát. Ekkor már igenis kérdezősködött s ezzel meggyógyította a királyt. Ez mese, de mi hányszor elmulasztjuk, hogy embertársaintól megkérdezzük sebeik okát. Színek, szeszélyek események forgatagában finoman kérdezte: az álomnak, az én, és a mi álmainknak milyen a színe? A fogékonyság és az együttérzés kulcsot adnak az ilyen gondolatok megértéséhez, 70. év elteltével Lager Heidenon, Zagubica fölött a hegyekben.

          Így, a gyökérsors is kérdez:  mondd milyenek a magyar orchideák?    

        A szöveg megállapítását végezte:

                 Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1