Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

IGEN

Leküzdhetetlen késztetést érez minden ember, hogy vágyait követve, eldöntendő egyéni és közösségi ügyekben   -  áttörései rövid és  hosszú távon -, hogy  legendás lények és gyengéd érzelmek  világában is sikeres, azaz igen legyen.

Legmélyebb, legigazíbb, legemberíbb kérdésre adott határozott felelet: a lélek visszhanja. A lelkiismeret vádoló hangja sokakat vitt már az öngyilkosságba, sokakat az őrültek házába, sokan  pedig itt szaladgálnak köztünk és körülöttünk „összeroncsolt idegzettel”, néha ijedt és rémült, néha unalomtól fásult arccal. Miért? Mert a lelkiismeret megtisztítására kevés minden emberi iparkodás igyekezet, szándékos, tudatos akarat erő. Nyugodtan elmondhattuk azt is, hogy           kevés a vallás, kevés a vallási szertartás. Kevés a kellemes bódulat, a mámor, kevés a felüdülést jelentő szórakozás, kevés a bor, kevés a szerelem, mert mindez csak hosszabb-rövidebb ideig narkotizál, hogy amikor elmúlik hatásuk, annál élesebben, határozottabban, erősebben csengjen fülünkbe a sérelmet, kárt okozó vétkünk vádolása. Kevés a munkába temetkezés is. Még az emberi jóvátétel sem elég, mert ugyan mi váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Ezért nem megoldás az öngyikosság sem, mert hiszen az öngyilkos is csak a testét öli meg, de a léleknek oda kell állni az Isten ítélőszéke elé, hogy megítéltessen aszerint, amit a földön cselekedett.

Úgy hallottam az élet értéke bioetikai megközelítésben – nem számít. Az élővilág etikai kérdéseinek tárgyalása során abból indulunk ki, -  válszként!  - hogy van valaki ( a gyengébbek kedvéért valami), aki az Élet igenlő (beleegyező, helyeslő) felséges többes első személyében az igenlést megadta és nem az ENSZ-deklrációja (1948!) az emberi méltóság elismerése, az emberi jogok okán, és mégcsak nem is a bioetika (élővilág erkölcsi elvek rendszerének interdiszciplináris tudomány definiciója) alapján, hogy a begyűjtött biológia, ökológia és szociológia legfontosabb irányzataiból az ismeretanyagából filozófiai módszerekkel tudománnyá integrálja. A biológiai elvek alapján történő megitélést – legfennebb! – figyelembe vesszük mi magyarok első királyunk Szent István után ( a rendszerek erőszaksságát figyemen kívül hagyva!) a jóságuk és gonoszságuk alapján döntünk. Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja Üzenet 2012. május 1. számában közölt  Hover Zsolt jó szándékú cikkíró aggodalmát, miszerint „Ha elfogadjuk a cikk végkövetkeztetéseit, akkor mi is ahhoz az életfilozófiához jutunk, hogy: „Minden állat egyenlő de  vannak állatok, melyek egyenlőbbek” (George Orwell:Állatfarm). Anyagias világunkban valóban mindent kizárólag a pénz, a tőzsde árfolyama határoz meg, de ha már odáig jutottunk, hogy az emberi életet is a kényelem, a jólét teszi jogosulttá, akkor süllyedő világunk végképp mélypontra érkezett.” Mi pedig semmi ilyesmit meg  nem hallgatunk és egyszerűen visszautasítunkun ezután!

Csak a vér, Jézus Krisztus vére tisztítja meg a lelkiismeretet, mert csak Jézus  szeplőtelen áldozatának van büntörlő és lelkiismerettisztító ereje. De ez aztán  „teljes”.

„Igen”-t Isten mondhatott a világtörténelemben; a tudományok világában, a bioetikában. Az emberi személy élete kezdetének és végének meghatározása, mint a klónozás, és az abortusz és az eutanáziakérdésben az igazán képzett, tanult és művelt keresztény ember az Istenhez fordul. Az ember személyiség kérdésében is, akárcsak a közéletben, a társadalomban vagy a politikában felmerült kérdés és űgyintézésban...

Isten igenje után van helye az ember igenjének is! Isten nem csúfoltatik meg. A nevében és helyette tett, vélt nagy emberek törpe igenje nevetségessé vált az úgymond „posztkommunista” társadalom megítélésében, és romlott a politikai erkölcsösség színtje is. Tőkés László szerint megbosszulta magát az RMDSZ „pártos kizárólagossága”, ugyanis a szövetség sokkal rosszabbul szerepelt az európai parlamenti választásokon, mint korábban. A Fidesz-listán EP-mandátumot szerzett képviselő a választási eredményt „negativ rekordnak” nevezte annak ellenére, hogy olyan kampánytámogatók voltak, mint Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Böjte Csaba ferences szerzetes. Mikor Tőkés nem vállalta a hazai megmérettetést a Fidesz-listán csak Orbán Viktor támogatásával szerezhetett  magának EP-mandátumot. Az erkölcs nélküli politizálás igenjével tisztul meg a történés és a történelem.

Akárcsak a lelkiismeret. Amint a két székely elhatározta, hogy megfigyeli, meddig hallik el falujukból a harangszó. Idegenbe mentek... Idegenbe, a szűkebb közösségen kívül álló, ismeretlenbe. Idegen szokott lenni a más országhoz, néphez tartozó nyelv, szokatlan táj. Szokatlansága miatt ellenszenves lehet a gondolat, a messzi idegen... és még mennyi minden. És itt van az idegenben a vezető (?), az idegenvezető a külföldi turisták, vendégek kalauzolására képesített, és az eligazodni kivánók számára nélkülözhetetlen személy. Folytathatnánk... Nos, talán ez is ide kivánkozik a nyilvánosság elé, hogy a genetikai kutatások, a kulturtörténeti tanulmányok, jel és jelrendszerek, az égitestek kozmogóniai üzenete, a virtuális haza mentő ötlete, Kárpát-medence ősi sólyma, az ismeretkörök rendszeres, módszeres feltárása és előadása, akár a csillagvilág kvazarja, a Teensan vidékéről érkező ujgur zarándokok, akik felajánlják a kettős állampolgárságot az erdélyi magyarságnak... Elfogultság nélküli, félreérthetetlen üzenete, hogy nem lesz többé határon túli magyar gyermek, kit anyja vert meg. És nem fogadtak idegenvezetőt, mert lábán járt a magyar Csoda... Eindultak s úgy döntöttek, hogy addig mennek, míg hallják a harangszót, akkor aztán visszafordulnak. Mentek, mentek napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül s a harangszót egyre hallották. Meg is öregedtek s betegségek által a halál is üzengetett értük, de ők csak mentek hármasban: a két székely meg a harangszó; s nem is fordultak vissza soha, mert még halálos ágyukon is hallották a falu harangjának szavát...

-Hallod? 
-Igen.
„Mi az a haranszó? Harci zajban  béke,
Háborgó szívünkhöz angyalok beszéde...”

            A szöveg megállapítását végezte:                 

                     Pásztori Tibor Endre

 

            

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1