Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Ignorabimus

    Lipcsében  1872-ben a természet megismerésének határairól tartott előadást E. Du Bois-Rezmond világhirű német élettankutató, ekkor hanzott el  a tudományos lemondást jelentő szó: ignorabimus. Ignoramus et ignorabimus, azaz nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni a dolgokat, mert a teljes megismerésnek elvi korlátai vannak.

     Tehát, soha sem fogjuk tudni! Ettől a félszeg vígasztalástól kívánunk megszabadulni. Mert sem a korszerű légifelvétel, sem a bolygók állásából készített jóslat, de még Európa legrégibb csíziója az l978-ban Vukovár közelében fekvő Vinkovciban megtalált a Kr.e. 3000 körüli kultúr-csoda sem segit, ha mi, a felnőtté vált, Európát meghatározó keresztények /nem a homo oeconomicus!/ az egész egyetemes világot érintő vallási mozgalmakkal, intézményekkel, és minden jóakaratú emberrel „ökumenikus” összefogással „megállj!”-t nem parancsolunk az igazság szándékos elferditésének, a valóság  elrejtésének. De mi meg fogjuk tudni, mert megakarjuk tudni, hogy mi az igazság. Az igazmondás terhe alól nem mentett én nem menhet fel senki. És akkor fogjuk tudni, hogy mi a holokausztum?                                               

      Untám – közép- és a kelet-európai zsidóság  egy része által beszélt héber román és szláv elemekkel kevert félnémet alapú kifejezés /jiddis/, melynek jelentése nem kedves, kellemetlen, utálatos.  Mindaz, aki unalmat, undort ,visszataszitó, erkölcsileg is megvetendő alávaló érzést kelt. Ez a minősités személyre, csoportra egyaránt érvényesithető, de nem az echt /hamisítatlan,valódi/ héber beszédmódja. Az a mód és sajátság, ahogyan valaki beszél; kifejezi magát az embert és közösségét. A több idegen nyelvi  szókincs hatása összességében  a beszédstíust határozza meg.

   Csupán reflektálni szándékszunk a bűn és gyilkosság fogalmát teljesen kimerítő történelmi szörnyüségre, mint a világháború véres és gyászos tragédiájára. Tényezők, a nemzetközi életben döntő súlyú hatalmak, a világpolitikai vezetés, vagy éppen a világ jelentős részének meghódítása  és ezzel egyidőben érlelődik a gondolat: a nemzetek nemzeti szabadságot akarnak! A holokauszt e hatalmi összecsapás, Isten számüzésének eredménye! Hogy legyen! – és lett zsidó! De nemcsak zsidó, hanem magyar, cigány és megannyi kérdés...  

     Idézem a Megtapasztalni az időt  -  megítélni a történelmet?  témakörben a  Kérdést, a nagy kérdést,  a jogosat: Miért nem kiáltott senki hangosan? Ugyan miért hallgatott a világ, a Nagy Világ a kereszténynek mondott  egyház l938. november 9-i „Kristályéjszakán”, amikor a zsidók németországi üldözése kezdetét veszi?                     .                  

Mert a sötétség gyűlöli a fényt! Ezért menekült Eötvös József, a deizmus képviselője, a realista regény megteremtője, a Világosság hirdetője. Mert már nem az  -  úgymond  - elhatározásunkból vagyunk őszinték, hanem természetünknél fogva. Így üldöztek és üldöznek – egyre inkább   -   népeket, fajokat, Mózeseket, Krisztusokat... „Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk”  -  bátorkodik  Rudolf  Steiner. Méltó helye lenne ez elgondolásnak, de a hatalmi vágy a tisztesség fojtogatásával  tiporja a tévedések áldozatának hosszú sorát.  Ha ehhez hozzá tesszük Szentkuthy Miklós megállapítását, miszerint „Az emberek java része egyáltalán nincs tudatában annak, hogy egész életünk, gondolkodásunk milyen tisztázatlan fogalmakon, önellentmondó vagy semmitmondó  frázisokon, ellenőrizhetetlen érzelmi egyoldalúságokon és kényelmesen beidegzett száz százalékos hazugságon épül fel”, akkor csoda, hogy voltak és még mindig is vannak Benesek és Dekrétumok, haláltáborok! Holokausztok!                                            .                                                                                                                  Pásztori Tibor Endre                                                            

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1