Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Kalligráfia

(Kubinyi Anna – in memoriam)  

     Lehet, hogy a történelem emlegetése  itt nagyképűségnek hangzik, - mondja  Csoóri Sándor,  pedig  ma már nyilvánvaló, hogy a múltjától, a személyiségétől  megfosztott  magyarság  a  második világháború után se gondolattól, se eszmétől nem kapott annyi bátorítást és lelkierőt,amennyit az ötvenes-hatvanas-hetvenes években újraélesztett népi kultúrától.
     Lélek  és  élet a Német László-i gondolat:  ami  elmúlik, mint élet, azt  szellemi  alkotásként kell megmenteni  múlhatatalanul. S  mi  az, ami maradandóan konzervál?  A stílus? Az eredetiség szentsége  s  tisztasága!   Amit  csak időfeletti térhatással  hozhatott  nekünk Kubinyi Anna (Makó, 1949. február 10. – Budapest, 2015. márc. 27.)  és hagyott ránk  térfölötti  időhatással  a  Kossuth-dijas magyar gobelintervező, textiművész, Prima Primissima és a Magyar örökség dijasa, kortárs  művészet kiemelkedő jelentőségű képvislője,  nemzeti önazonosságunk védelmezője, igazán megköszönni aligha tudjuk...
     Újfent emelt fővel, elismerő tisztelettel , nagyrabecsülő szeretettel köszöntöttük  Erdélyben, Székelyföldön  az igazi  Úrhölgyet,  akinek  jó lelkiismerettel gratuláltunk és  kívántunk  Mennyei  Atyánktól mindenben  sok örömet és gazdag áldást.  Mert mint a korábbi, egymást felváltó, elődöktől  átvett  szellemi  örökség, -  teret, életteret  betöltő  -  társadalmi mértékül  szolgáló  gyakorlat,  látszólag  változatlan maradó,  de  értékesnek minősült jelenségek legfőbb  ismertető jegyeit  a  tudatban  – illetve  a nemzeti tudatban – átalakult  gondolati  formát és elképzelést: a szép, helyes, nemes és illendő érzékelését, mint  a  néprajzi  közösség  új  történelmi  üzenetét az  általános érvényű  szemléletmód érdekszférájába helyezi és művelődéstörténeti szempontból  kétségtelen  következtetésre jut: a hajdani érzelmi tárgyú, a korszerűsítése  rendjén  az új körülmények között semmiként nem maradt változatlan  és ezért  az  új tapasztalat  szoros  egységet alkot a régivel, és így  újjászületése  rendjén  mintegy   folytatása  annak. Tudatazonosítás nem  a  „két  pont  között  legrövidebb út”  a  feszültség  a  tartalom  és  a  forma  viszonyában, hanem  a  párhuzamban  váltakozó  kölcsönhatásban,  mint  a  valóság   tárgyainak  és  folyamatainak  alapvető,  meghatározó  tartalmában  rejlik,  hogy  az  új  anyag  létezésének az a formája, amelyet  „hármas  irányú”  kiterjedés  jellemez,  és  a  hagyomány  a  valóságnak az  a vonása,  amely  által  az  egymásutáni  mozzanatokat  igenis  összefüggő folyamatnak, történésnek fogjuk fel
      Csak a művészi  inspirációja, felgyorsuló  fantáziája  lendítheti az igazi  színes  textiplasztika  világába,  ahol az önmagára taláó  művész  a -  pályakezdetén  -  lírai  hangvételű textilben  előbba  kisteret  betöltő ábrázolással, de az élet és valóság legapróbb változásában szemléli a magasabb szintézist, és a titkos összefüggést. Következetes, majd  markáns  harmonizálásra  mindig  kész lelkisége  segíti érdeklődésében – talán a keramikus  kezdetek okán, hogy a gobelin szakon át az egyértelmű  textilszövéshez érkezve, mint életelem üzenjen maradandót az ősiből határozottan, emberközeli lendülettel. Igazi értéknek  minősült   művészi életjegyeket  alkalmaz, mint az alapfelületre domboruló elemeket.. Majd a  gyökérmotivumot megjelenítő kenderköteg tekercsként szolgál  arra, hogy a felső  felület felszakadása  teret engedjen az alsó réteg dús növekvésének.  Az általános szemléletmód, ahogyan valaki  bizonyos  jelenséget érdekszférájából szemlél, a leghitelesebb  kiindulója az  önmagával  való számvetés,  azaz  a „szépen festett  omladó ház”  régi ornamentikájával  való  szakítást  így fogalmazza  meg: az idő és az örök  mozgás  /dystonia!/, átalakulás,  életerő fában és  gyökérben,  s  mint jegy  meghatározó  szimbólum,  hatékonyabb,  mozgalmasabb,  plasztikusabb – szinte  a  rendet végső  határaiban feszegeti. Majd a szőtt felületek – mint mindenkoron- „elszakadnak”, teret engedve az alsó rétegekből feltörekvő indáknak, gyökereknek. Mi úgy mondanánk: a holnapnak, a tiszta életnek fénynek, erénynek...
      Íme  egy alkotó munka  lényege: az élet kalligrafikus igenlése. A müvész  tudatazonosulása  a  művészetéből, textiképeiből, és alkotásainak alapanyagából  ered,  és  a  valóság  tárgyainak,  folyamatainak  alapvető, meghatározó  tartalmában  rejlik:  „Én szenvedjem meg azt  az  útat, mely alatt  a  saját  gondolatom,  üzenetem  a  szövés által képpé fogalmazódik, megszületik  a  textil,  hogy  hordozóként  szóljon  az emberekhez, és gondolkodásra késztesse őket.” –  ez  lett Kubinyi Anna ars poeticaja.  
     Ma, önálló  kiállítások,  köztéri  munkák, csoportos  kiállítások egész sorával  vált  elismertté a világon. A nagy magyar textiművészet világhírű  bravurosát a zabolai  gróf  Mikó Imre  emlékévére  hívtuk első alkalommal  „haza”  Erdélybe, Háromszékre. És köszönjük, hogy azóta  többször  is értékes, hű „kiállító” vendégünk volt. Mielőtt kimondánánk a „visszavárjuk!” szócskát,  -  hadd figyeljünk összefoglalóként a Antonio Gramscire, aki  így ír: „A kultúra (...) saját belső énünk megszervezése és fegyelme, saját személyiségünk birtokbavétele , olyan magasabb fokú öntudat megszervezése, amelynek révén képessé válunk nagy történelmi  jelentőségünk, az életben betöltött funkciónk, jogaink és kötelességeink megértésére.”                                   +
      Gyökereitől  a  nagy Kapun át ért az örök Hazába... Mi is mindig tárt karokkal vártuk... Mos ő vár... Kalligrafál!     Odaát.

                        Pásztori Tibor Endre          

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1