Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Leó

   Leghirhedtebb gonosztevő Matuska Sziveszterről, a nagyarányú szerencsétlenség okozójáról  regényt irt  a vajdasági kiváló költő és prózairó Bozsik Péter. A szerző, arra a kérdésre, hogy mi késztette tollfogásra, merész  epikus irás   vállalására, -  nem tudott hiteles magyarázatot adni. Különben a világhirű katasztrófa okozóját igy minősitette: hencegő, hiú, beképzelt majom...

    Ugyancsak erkölcsi felháborodást keltő, és  az igazságérzetét bántó volt a biatorbágyi merénylet szerője a tárgyalás rendjén Matuska,  a vádlott,  aki azzal védekezett, hogy őt a tett elkövetésére  „Leó” / akiről semmi közelebbi adatot nem tudott mondani, sem személyét nem tudta azonositani / biztatta fel. Leó volt az aki mondotta az elkövetőnek, hogy ezt tegye, amazt tegye és igy tovább...Ma a Leó jelentése: valakinek a rossz szelleme.Így van igaza Andre Gidenek, aki azt mondja, hogy  higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de légy óvatos azokkal, akik azt állítják, hogy meg is talélták.

 Családi kapcsolatrendszer bizonyítására, vagy összehasonlításra adott  példa az a paradigmatikus társadalomtudományi figyelemre méltó minta, miszerint ha nem feltétlenül igaz az állitás, nem feltétlenül érdemes benne kételkedni. A politikai és társadalmi sikon történő tényszerű vizsgálódás  pedig megköveteli az elitkutatás fogalmával fémjelzett, és az igazság elferditésének rejtélyét magában hordozó „leó – szindróma” tárgyában mind az ügyintézés demokratizmusát, mind a demokratikus ügyintézést. Szent Ágoston pedig jó ideje feszegeti, hogy „ha többé nem tisztelik az igazságot, vagy akár csak kicsit is csökken a becse, minden dolog kétségessé lesz.” Ez pedig időszerű!  -  azóta is.

    Illyés Gyula igazít el a minenkori képviseletben, hogy „ nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd.” Az én olvasatomban pedig az áll, hogy a Trianon elleni tiltakozást már a békeszerződés életbelépte előtt megalkották. Az angol békedelegáció gazdasági főszakértője Keynes John Maynard cambridgei tanár (1883) 1919. május 7-én (most kilencvenhat éve!) otthagyta a békekonferenciát, mert szerinte annak munkájából nem lesz örök béke, hanem ellenkezően:  Az új háború magját hordozza magában. ( vitéz Nagy Iván  „ 8 Órai Újság” 1933. december 24-i számában.) most télen lesz éppen 96. éve, könyve jelent meg: A béke gazdasági következményei cimmel, amelyben a következőket irja: „ A nagy beteg Európát a végleges gazdasági züllés útjáról  visszatériteni csak egy mód van: revideálni kell a békeszerződést.” Ugyanitt irt Lord Boyce, Anglia egyik legkiválóbb jogásza, oxfordi egyetemi tanár, volt miniszter és nagykövet 1919 decemberében. Irásában felhivja az angol kormányt, hogy: „ A területi határozatok végleges meghozatala előtt pártatlan bizottságot küldjenek Erdélybe, mert ha igazságtalanul iíélnek, ebből  előbb vagy utóbb bajok lesznek.” Franciaországban 1922-ben jelent meg S,Jean-Desthieux „ La pax en’est pas faite” ( Nincs béke ) cimű könyve, amely szintén a békeszerződés revizióját követeli. Lord Rothermere ( 1868 ) háburú alatt volt légügyi miniszter 1927. tavaszán néhány napot  Magyarországon töltött, hogy  a Trianon által létrehozott európai helyzettel megismerkedjen. Hazatétése után  lapjában, a Daily Mailban 1927. június 21-én hatalmas cikke jelent meg:  Hungary’s place in the Sun! Safety for Central Europa! Magyarország helye a Nap alatt! Közép-Európa megrontása! – címen.   A cikk így kezdődik: „Közép-Európát teleszórták Elzász-Lotharingiakkal...” Mi  igazségainban ne higgyen az ífjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.

                       Leó sugalmazta a Kárpát-medencei vonatkisiklást?

                      Voltaképpen igen!                       

                                   Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1