Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Magatartástipus 95. éve

     Lehet, hogy az igéreteket már nem kérjük számon, mint a természetes fény változásainak illanó képét, de hisszük, hogy a stratégiailag elégtelen politikai fordulatban a szinek sokasága megmaradt a szintelen napsugárban. Azóta azt is megtudtuk, hogy ózon lyukon kandikál a halál, és fenyegető veszedelemként jelen van nap-mint nap. Merthogíy a lámpa alatt a legsötétebb a pont; és a fénynek is van árnyéka. A pusztitó erejű társadalmi fordulat, amikor markánsan jelenik meg az alapkutatást igénylő szociális kérdés, sürgetve a jogszabályalkotást, akkor a  szorgos kötelezettségvállalás okán  a sorsdöntő kérdésekben helyénvaló az előttünk járókra figyelni, ahogyan ezt gróf Apponyi Albert is tette.

 Új magatartástipus bontakozik ki nagyszerű személyiségében, politikai rátermettségében. A fentebb emlitett számonkérés  mellé mindig társul a természetes állampolgári lojalitás megteremtése, mint elfogadható igény – irja az Apponyi-kutató Ziedler Miklós dr. professzor adjunktus.  A kiegyezés utáni években lépett politikai pályára és a nemzeti függetlenség eszméjének volt az elkötelezettje  -  a Habsburg időben. Nem a jó és rossz harmonikus vegyülékében lavíroz,  ellentétes érdekek és felfogások között ügyeskedve,  elméletek elvtelen összekeverésével, hanem magas szintű szintézisben a különböző népek, nemzetek eltérő politikai fejlettségének okait az egyes közösségek eltérő társadalmi képességeiben és teljesitményértékében ismerte fel. Kilencvenöt esztendő elteltével valljuk, hogy bárhol is éljünk az elszakitott Kárpát-medencei területeken vagy „maradékhazában”, Nyugat-Európában, Új-Zélandon, vagy Egyesült Államokban, együvé tartozunk,  egyetlen közösség része vagyunk. Ez az elmélet nyújtott Apponyinak hiteles társadalomtudományi megalapozást ahhoz, hogy erre építve a történelmi Magyarország nemzeti és szellemi egységesítésének átfogó programját fogalmazza meg. Akárcsak a közelmúltban,a  szent magyar ügy mögé tömörülve felsorakozott értelmiség szine-lángja: tudósok, művészek, sportolók, olimpiai- világ és Európa – bajnokok, népszerű szinészek, zenészek, öregségben is titkoltan tanulni vágyódó papok, tanárok...

   Csak  komoly nemzettudatunkkal határolhatjuk el magunkat az irredenta megnyilvánulásoktól, de elismerjük, és azonosulunk egy igazi szellemi, művelődési, kulturális magyar haza létével. A magyar állam évezredes fennmaradásával valójában hitelesen visszaigazolta a magyarság politika-  és a  társadalom- szervező tehetségét, mely egyben civilizációteremtő erőnek támogatása;  nem csupán magyar, s nem is csak regionális, hanem egyszersmind európai egyetemes érdek is. Apponyi történelmi küldetését az l919. utáni diplomáciai pályafutásában  értékeljük, különösen a határon túl rekedt magyar kisebbségek védelmében végzett munkájáért. Páratlan belpolitikai működése, azon belül is a népszövetségi  tevékenysége, nemzetközi fórumokon a „Nemzet Ügyvédje” cimet, elismerést érdemelte ki.

     Igencsak törekedett egyetemes érvényt szerezni a magyarság és a „magyar igazság” ügyének, a kisebbségvédelem, a politikai méltányosság,  a nemzeti vezérelv, önrendelkezés principiumainak. A nemzeti öntisztulás nagy politikusa, pszihológusa a párizsi békekonferencián l920.január l6-án a szentistváni örökség  dicsfényét merte megálmodni! Szécsenyi Andrással emlékezzünk Apponyi Albert gróf  (l846-1933) a  l9.század második felének és a 20.század első harmadának kiemelkedő fordulatokban gazdag politikusára a 95.esztendei elköteleztetésekor.

     Ma azért,  ahelyett, hogy tevékenységét, életművét, vagy nemzet-szerelmét idéznénk, figyelmezzünk a zabolai  gróf  Mikes János püspök szavára, aki  Apponyit „a magyar nemzet legfelségesebb virágánk” nevezete. 
      Ma, amikor Magyari Lajost, a nagyszerű költőt a földtől el  az ég határáig kísértük  azzal búcsúztam: „Ezüsttel hamvazott hullámzó színképek takarják, feszítve széttárják múltad örök jelenében hamis önmagad,” mintha parancsolná gróf Apponyi Albert saját  üzenetét: „Szeressünk mindent, ami magyar, mert különben a zászló csak szövet, a föld csak por marad, -  ha nincs a szivünkben nemzeti érzés, mely a  port hazává teszi.”          
 Pásztori  Tibor  Endre             .                                                                            

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1