Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Nagycsütörtök Kassán

A kassai Szent István Társulat levélben fordult szerkesztőségünkhöz a helyi premontrei templom idei magyar nyelvű húsvéti szertartásaival kapcsolatban. „Ebben a templomban immáron 100 esztendeje – írják -, tehát Trianon óta, a húsvéti szertartásokat – Kassán egyedülállóan – kizárólag magyar nyelven zajlottak, a többi kassai 22 katolikus  templomban pedig kizárólag szlovák nyelven. A hívek pasztorációját  a rendszerváltás után egy ideig magyar ajkú premontrei szerzetesek látták el, majd négy évvel ezelőtt Prof. PaeDr. ThDr. Ambroz Martin Štrbák PhD. apát és Mons. Bernard Bober érsek saját hatáskörükben úgy döntöttek, hogy a hívek gondozását Pásztor Zoltán püspöki helynökre bízzák, mivel a vasárnapi magyar nyelvű szentmiséket más templomokban is ő, valamint káplánja celebrálja.”

Az idén Štrbák apát úgy döntött, hogy a You Tube videómegosztón keresztül online szentmisét tart, éspedig nem a jászóvári apátsági templomból, ahol az elmúlt 29 esztendőben celebrálta e három napon a szertartásokat, hanem a kassai magyar hívek hajlékául szolgáló templomból. Ezt az elmúlt napokban már a hívek tudomására is hozta a You Tube csatornán közreadott videóüzenetében. Tegyük hozzá, a magyar misék közvetítésének lehetőségeit tévében és rádióban szintén közreadták.

MUDr. Fraenkelt  Emilt az háborította föl, hogy az apát nem tette lehetővé, és szigorúan elzárkózott attól, hogy a kassai magyar hívek a templomukból követhessék lelkiatyáik által mondott szertartásokat.

MUDr. Fraenkel jegyzete teljes terjedelemben ITT olvasható.

 

MUDr. Fraenkel Emil (Fotó: Balassa Zoltán)

Nagycsütörtökön azután az orvos elment a templomba. Portálunknak a következőket nyilatkozta. „Egy kis keresztet vittem magammal – meséli dr. Fraenkel. – A rendház oldalbejáratán jutottam be és a sekrestyében közöltem, az apáttal szeretnék beszélni. Elmondtam az ott lévő közel 15 embernek, hogy ők most egy olyan templomban akarnak misézni, amit 341 év után kisajátítanak maguknak a magyar hívektől. Erre a mellékhelyiségből kirohant az apát, és azt kiabálta, hogy a nyakamnál fogva fog kidobni, de a többiek nem hagyták, hogy hozzám érjen. Erre azt mondta, hívja Pásztor Zoltán püspöki helynököt, aki ott van a szomszédban, és vele fog kidobatni. Ezután átmentem a sekrestyéből a templomba. Ott hozzávetőlegesen 20 embert találtam, többek között gyermekes családokat, annak ellenére, hogy gyülekezési tilalom van. Miután egy informatikusnak  elmondtam, hogy miért jöttem, szóváltás keletkezett, miszerint nincs jogom ott tartózkodni és fényképezni.  Közben a családok kimentek. Erre leültem a főapát székébe, majd a keresztemmel együtt letérdeltem az oltár elé. Kijött az apát, és közölte, vagy önként megyek ki, vagy hívja a rendőröket. Azt válaszoltam, hogy bátran hívja, mert a tolvaj nem én vagyok, hanem ő!

Ezután eltelt vagy egy negyedóra. Odajött Peter Budzak, a templom rektora, és nyugodt hangnemben azzal érvelt, hogy őket a magyar helynök egyáltalán nem kérte, hogy szeretne magyarul misézni.

Ezt cáfoltam a rend szóvivőjének a szavaival, aki az egyik hírportálnak két napja azt nyilatkozta, hogy az apát saját hatáskörében döntött így. Húsz perc múlva megérkeztek a rendőrök. Nagyon udvariasak voltak, közölték, nekik egyedüli feladatuk, hogy kivezessenek. Ez meg is történt. Az apát búcsúzásképpen azt kiabálta nekem, hogy nem akar itt többé látni. Erre visszakiabáltam, hogy misszionárius munkát a szülővárosába, Iglóra menjen végezni, mert amit csinál, az szentségtörés és lopás, mert ebben a pillanatban csak Kassáról hat szlovák miseközvetítés folyik, neki pedig a székhelye Jászón van. A rendőrök az utcán igazoltattak, majd nyugodtan elmentek, azt mondták, semmi kötelezettségem nincs.”

 

03-A Püspöki Konferencia döntése miatt a templom zárva tart (Fotó: Balassa Zoltán)

Beszéltem telefonon az apáttal is, aki csak annyit mondott, hogy hivatalos közleményt adnak ki az ügyben. Hogy erre mikor kerül sor, nem tudta megmondani. MUDr. Fraenkel magánemberként illetéktelenül tartózkodott a templomban, ők már korábban is egyeztettek minden érintettel. Nem érti, miért kell ezzel az üggyel foglalkozni.

Pásztor Zoltán püspöki helynök nem kívánt kommentárt fűzni a történtekhez, hiszen ő csak másodkézből értesült erről.

Csupán annyit jegyzett meg, hogy nem a húsvéti lelkülethez méltó ez a történet.

Ha az apátság hivatalos nyilatkozatát megkapjuk, ismertetjük olvasóinkkal.

 

Balassa Zoltán

 

Forrás: felvidek.ma

 

 

Rovatok: 
Erdély-Felvidék-Vajdaság
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1