Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

NIMBUSZ

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok bús igát  -

   Ady Endre Elbocsátó, szép üzenet című gyönyörű verséből tanultuk meg    és nem feledjük a szót, a nimbuszesőt hozó sötét, sűrű esőfelhőt és a szentek feje körüli dicsfényt, fénykoszorút, sugárkoronát, akár a közmegbecsülést, vagy nagy tekintélyt is jelentő bűvös varázst, de nem az amerikai meteorológiai mesterséges holdat, sem pedig az igencsak jó hírű Kereskedelmi és Szolgáltató kft-t.

     Lehet hogy a nimbusz az, amiből kinőtt  a vers rejtélye, illetve annak szép üzenete. A „vett” szócska  kihüvelyezése, ( amint a termést, a magot hüvelyéből, héjából kifejtjük, azaz magát az értelmét  kihámozzuk),  egyszerűen arra  késztet következtetni, hogy a nimbusz nem saját termése az emberi lénynek, hanem sokkal inkább kívülről való - mind fényében, mind  varázsában , - talán meg nem érdemelt jutalom, vagy éppen ajándék.

     Úgy vélték a csoportos egyenlőség, vagy egyenlőtlenség megnyilvánulásait is bírálók, hogy amig az őszinteség divatos formája a komédia,  addig a simogató nimbuszból óriássá nőtt tekintélyelvűség esete is önmagában még mindig  nem negativ fogalom. Az alá és részben mellé rendelkező szerepek esetében is közéleti és társadalmi  müködési területén egyszerűen a irányításban fontos a megléte. A probléma abban van ha ezt kihasználják a „kihasználók” vagy visszaélnek vele a „visszaélők”. A tájékozódás és szemlélődés tekintetében  a gyógyításban  ismert s korszerű Yu Mei Ho-t idézzük, - ahol a feltétel nélküli engedelmesség kötelező. Nem csak az orvosnál, de a gyermeknevelésben, az iskolai oktatásban és egyéb más kapcsolatok – mint a most sűrűn emlegetett házassági és pár-, valamint más egyéb –kapcsolatokban is jelentkeznek olyan hatások, amelyek a kapcsolatok alá és fölé-rendelését használják, -  akár jó, akár rossz célokra.

      Csak most vesszük észre, az  Ady-nimbusz, délibábmentes döbbenet igazi „zsarnok bús igát” jelentő Papp Antal által felfedett „egyensúly-tragédiát”, hogy mit is rejtegetett a rendszerváltás, vagy rendszerváltozás a Közép-keleti EU-ban, hol még „él nemzet e hazán” (Vörösmarty). Büszkék szeretnénk lenni  továbbra is íróinkra, akik olyan verseket írtak, amire ezer év múlva is emlékezni fogunk, feltalálóinkra, Szent-Györgyi Albertre, Neumann Jánosra. Büszkék lehetünk Puskásra és a magyar focira, illetve vízilabdásainkra, vagy Gémesi Csanádra a magyar vívásban szerzett eredményeire. Tehát, ahogyan Hamvas Béla fogalmaz: „Az életet nem az dönti el, ami az embert kívülről érinti. Az élet az elhatározáson múlik, a pszihológiai tevékenységen, amely a külső világtól teljesen független. Az emberi lét nem jelenségekből, hanem elhatározásokbó áll. Ma még sokan hiszik, hogy a hősben a látvány; a színpadi meghatározó és elragadó szerep a legfontosabb. Nem. A hősbenegyedül a megvalósuló álom és eszmény a fontos.” Kritikus-párhuzamot sem tudnánk vonni az észak-afrikai tekintély kritikátlan elfogadtatásnak elve, illetve annak megdöntését követelő érve között, mint a napokban Delete Mubarak és a soron következő, haláltáncot járó diktatúrák.  A látszati demokrácia „zsarnoki bús igája”  ott rejlett még az „újjászületés folyamatnak” csúfolt  szándékos tekintélyrombolásban is: forradalmárként, vagy egyházkormányzást akár  zsarolással bitorlóként – társadalmi és közegyházi tekintélyeket a közvélemény előtt megalázva. Vagy álljon előttünk a romániai, rövid életű eufóriát követő 2003. szeptemberi  közvéleménykutatás felmérésének eredménye, - az Intolerancia diszkrimináció és tekintélyelvűség -amelyet az ismert The Gallup Organization  Romania végzett, Extremizmus Romániában című kutatási project részeként  a reprezentativ mintán.

 Igy a felmérés kimutatja a román közvélemény erős ragaszkodását a tekintélyelvűséghez. A választók 84%-a  egyetért azzal, hogy „Romániának egy erőskezű vezetőre van szüksége, aki rendet teremt az országban”, valamint „ a közrend biztosítása fontosabb az egyéni szabadság tiszteletb tartásánál.”

    A nimbusz-diktatúra költőtől a valóságig és a demokráciától az igazságig; a társadalmi egyensúlyban pedig a demokratikus ügyintézéstől az ügyintézés demokratizmusáig, - aki saját kora kihívásának eleget tett, beleértve a politikai berendezkedést, pártok és politikusok nagy felelősségét – az a nemzet szent űgyét töretlenül képviselte.

Mert a nemzetnek kétségbevonhatatlan kiegyensulyozott tiszta erkölcsű tekintélyelvű nimbuszra szüksége van.

 (Ajánlott a Fábián Zoltán – Sik Endre Előítéletesség és tekintélyelvűség című 1986-ban Budapesten megjelnet, e tárgynak szakszerű feldolgozása.)            

            A szöveg megállapítását végezte:

                  Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1