Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Ominózus

 

     Lamsdorf nevezetű tábornoktól spártai nevelésben részesült a  minden oroszok hatalmas cárja Miklós, teljes nevén Nyikolaj Pavlovics Romanov ( 1796. június 25 – 1855. február 18 ) , aki nagy ellensége volt a párbajnak, a  kor  ominózusának.

   Letérdepelve könyörgött előtte egy alkalommal a legkedveltebb tisztje, hogy engedje neki a bajvívást. A cár nem engedte meg, de azért megkérdezte, hogy miért akar párbajozni? „Mert egyik tiszttársam nagy rangos társaság előtt pofon ütött.” A cár ebédre hívta meg a tisztet s az udvari ebéden összegyülekezett nagy méltóségok előtt megcsókolta s így szólt hozzá: „Fiam, becsületed heléyrehoztam e csókkal.”

  Ugyan a mondás: Manus manum lavat  latinból „kéz kezet mos”-t jelent, mely szállóige Epicharmos ( görög vígjáték- és dráma-írótól ered, aki orvos és természettudós volt, Krastosz szigetn élt  Kr.e. 540 körül ) és közmondássá vált azért, hogy elmondhassam: kéz kezet fog.Történt,hogy VII. Eduard ( 1841-1910 ) az Egyesült Királyság a brit dominiumok angol királynak és India császárának trónörökös korában egy hatalmas daganat támadt a hóna alatt, úgy, hogy az udvari fogadásokon csak magasra tartott karral szoríthatott kezet. Azóta még mindig akadnak „gentlemenek” ( az angol „gentlemant” magyarították tehát, így lett belőle úriember. Márai Sándor is meghatározza szavunk jelentését, mégpedig az eredeti jelentés értelmében, amikor Naplójában azt mondja, hogy úriember az, aki még a kutyájának adott szavát is megtartja. Ugyanakkor visszatetsző viselkedést vet fől a fennhéjázó, másokat lenéző – és negativ jelentéstöltetet kap a mi esetünkben a kifejezés), akik vízszintesen tartott felső karral fognak kezet azóta is. Pedig a kézfogásnak nemcsak annyi a jelentése, hogy valaki valakivel kezet fog, vagy régiesen kézfogót, eljegyzést tart, hanem az egy üzenet, amely a bemutatkozástól a baráti kapcsolaton át a megbékélést is  kifejezi. Elevenen él az emlékezetemben, hogy Kolozsváron Dr. Dobri János teológiai tanár (korábban Erdély leventeparancsnoka miként mutatta be a kézfogást, hogyan tartod törzsed, lábad, fejed, karod, kezed, szemed  és szíved. Mert annak a kézfogásnak tartása, ereje, melege... és megannyi üzenete van... Boldog vagyok  többed magammal, hogy  tovább adtam és adattam  ezt  a jellemformáló felemelő tartást: a magyar kézfogást. Volt, -mert lennie kellett - rosszat jelentő kézfogásunk is. És az is kézfogás!

      Csodálatos megmenekülés emlékére az ominózus történetet ma is a Ruhr melletti Werdenben egy kőből kifaragott bárány őrzi a templom  tetején. Történt ugyanis, hogy a templom kijavítása alkalmával ott állott egy munkás az álványon. Hirtelen elvesztette az egyensúlyt és lezuhant.

Kétszeresen borzalmas volt a történés, mert ott lent a templomtér éles kövekkel volt tele. De a kövek között legelészett egy bárány, amelyik az otttermő néhány kis fűszálat kereste. A  magasból zuhanó férfi a szegény kis bárányra esett. Az ártatlan állat azonnal elpusztult, de sértetlen maradt az ember.

     Ilyen és ehhez hasonló bakiktól tragédiákig terjedő baljóslatú és rosszat sejtő, bajjal fenyegető, rosszat jelentő, végzetes, szerencsétlen és súlyos következményekkel járó, sors és sorsdöntő, akár elkerülhetetlen bukás és bűnhődés részesei, áldozatai vagy tanúi voltunk, vagyunk és leszünk mi is embermilliárdokkal együtt. 

    Az olasz szájhagyomány szerint Lucifer a pokol bejáratánál a vén ráncosképű ősanyjával beszélget, ki hurkokat és csapdákat kötöget az emberek számára. Arról beszélnek, hogyan lehetne minél több embert törbeejteni és a pokolba rántani. „Hazugokká teszem őket, - mondta Lucifer.  Ádám és Éva azért űzettek ki a paradicsomból, mert hazudtak.”  „Nem ér semmit, - mondta az öreg  -, Isten  meg tudja szabadítani az embereket a hazugságtól.” Lucifer bement a pokolba fűteni, s visszajövet újra megszólalt: ”Haragosakká teszem őket, a harag olyan bűn, mint a gyilkosság. A Szentírás is azt mondja: Aki felebarátjára haragszik, mind embergyilkos az . – „Az sem ér semmit, - válaszolt az öreg banya, Isten a haragosokat is szelídekké teheti. Mást kell kitalálni.”. – „Tudod mit? Nagy örömmel kiáltott fel némi gondolkozás után. Bolondokká kell tenni őket, a majmokhoz hasonlókká. Le kell venni róluk az Isten képét és rájuk adni a mienket.
     Ha meghalok, - folytatta az ördögök nagyanyja – nyúzd le a bőrömet s add rá az asszonyokra, ha azok vétkeznek, majd magukkal fogják vinni a férfiakat” –„Jó lesz, jó lesz , öreganyám, ujjongott  Lucifer  -   csak halj meg  minél előbb.”  Nemsokára meghalt az öreg, Lucifer lenyúzta a bőrét, befestette kékre, zöldre, pirosra, mindenféle alakú ruhát szabott belőle. Nyúlt az öreg banya bőre: minél többet szabott belőle, annál még nagyobb darab maradt. Azután elküldte szolgáival a földre az elkszített, szép, cifra ruhákat és elajándékoztátak az asszonyoknak. Ezek örültek a száp cifra holminak, egész nap öltözködtek, a tükör előtt álltak. Valóban olyanok lettek, mint a majmok. Egymást utánozták, irígykedtek egymásra és elhanyagolták tulajdon  dolgukat,  hiúk, önzők, pazarlók lettek. Mikor Lucifer látta, hogy milyen kapós a portéka, drága pénzért árulta őket. Így az asszonyok magukkal rántották családjukat is. Az emberek csaltak, loptak, sikkasztottak, hogy legyen  pénzük a sok drága holmira s a végén öngyilkosok lettek. Lucifer azóta is varrja a ruhákat, és annyi a segédje, meg inasa, hogy még meg sem lehet őket számlálni. A farsangi időben, minha könnyebb, - tegyük hozzá – tréfásabb megoldások lehetőségét villantanánk meg szívesebben. Erre még a világban, történelem hosszú sorában lenne  vége-hossza-nincsen –példa...

      Minden kellemetlen és baljóslatú rizikó faktornál fontosabb, hogy  Ma sem igér senki– még a keresztényeknek sem! -  gondmentes és zavartalan életet. Nem igért seki, hogy nem ülhetünk fel kisikló, vagy összeütköző vonatokra, lezuhanó repülőgépekre. Nem roboghat rajtunk is végig a háború borzalmas szekere. Nem leszünk betegek... Sőt, Jézusunk nyilván megmondotta: E világban nyomorúságtok lészen. De azt is hozzá tette: „Bizzatok, én meggyőztem a világot!”                                  

              Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1