Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Ortodox mentalitás: Ezért lehetett akadémikus a négy elemi osztályt végzett Elena Ceaușescu?

A dr. Elena Ceauşescu, „világhírű tudós" körüli ellentmondások története, aki a szén-dioxidot (CO2) egyszerűen „codoi"-nak olvasta.

 

Elena Ceauşescut 1974-ben választották a Román Akadémia tagjává. Ez egyébként a forradalomig így is maradt. Lucian Boia történész írja róla:

 

„Elena Ceauşescu tanulmányai az elemi osztályokra korlátozódnak. Ennek ellenére előbb vegyészmérnök lett, aztán a kémia doktora, végül akadémikus. Intellektuális fejlődésének csúcsán az »akadémikus, doktor, mérnök Elena Ceauşescu« megingathatatlan formulával kellett emlegetni. Elena Ceauşescu a párt második emberévé vált. Az ő feladata volt a káderképzés politikája, a tudomány, a fejlesztés és a kultúra".

 

Cum a devenit Elena Ceauşescu academician, deşi avea doar patru clase, şi când a fost exclusă din Academie: „Nu aveai ce să faci. Trăiam o irealitate A világhírű diktátor és világhírű tudós felesége (fotó: Adevărul)

 

Nos, a Román Akadémia jogállása szerint elvesztik tagságukat mindazok, akiket büntetőjogilag elítélnek. Elenát halála után utasították ki a testületből, annak első szabad ülésén, 1990-ben.

 

A kizárást az Akadémia sajtóosztályának képviselője, Elena Solunca is megerősítette, aki 1974 óta az intézet belső sajtójáért felel. „Elena Ceauşescut 1989 decemberében elítélték és kivégezték. Következésképpen, a statútum szerint post-mortem kellett kizárni".

 

A Román Akadémia egyébként a kommunizmus évei alatt háttérbe szorult, amikor fontosabb tagjait politikai alapon kizártak a testületből. Az intézmény 1990-ben kapta vissza méltóságát. „1990-ben, az első ülésen rehabilitálták mindazokat, akiket 1948 után kizártak. Akkor gyakorlatilag egy tisztogatásra került sor. Visszaállították az évenkénti díjazásokat, amelyeket a '80-as években felfüggesztettek. Az akadémiai élet visszaállt a normális kerékvágásba" – nyilatkozta Solunca.

 

„A szükséges rossz."

Elena Solunca 1974 óta dolgozik a Román Akadémiánál, ebben az évben vált az intézmény teljes jogú tagjává Elena Ceauşescu. „Elfogadták, bár mindenki tudta, hogy semmi értéke nincs. Nem volt mit tenni. Egy szükséges rossz volt. Elmondhatom, hogy 1974-es megválasztását követően az Akadémia egyetlen ülésén sem vett részt. Attól az évtől kezdődően a Forradalomig senkit nem vettek fel. Egy irreális világban éltünk. Egy párhuzamos valóságban" – így Solunca.

 

fotó: România Liberă

 

Elena gyűlölte az újságírókat

Solunca úgy emlékszik vissza, Elena Ceauşescu zsigeri alapon gyűlölte az újságírókat. „Nem viselte el őket. Emlékszem, hogy meghívtak minket egy kémia kongresszusra. Azt az utasítást kaptuk, hogy semmilyen arany ékszert nem viselhetünk, még a karikagyűrűket sem. Végül Elena Ceauşescu megtiltotta, hogy belépjünk a terembe, egy külön helyiségben kellett maradnunk. Ő egyébként soha nem szólalt fel ezeken a kongresszusokon" – meséli az újságíró, aki szerint, Elena Ceauşescu 1974-es befogadását követően, a Román Akadémia hanyatlásnak indult.

 

Biológiai halál

1974 után már nem vettek fel új tagokat. Az akkori tagok valamennyien nagyon idősek voltak. Gyakorlatilag haldoklott az Akadémia. Egy adott pillanatban már csak hét alkalmazottal működött. Össze sem lehet hasonlítani a mostani állapotokkal. Ma 66 kutatási intézettel és központtal működünk – mondja Solunca, aki 1990 óta az Academica folyóirat és a Contemporanul munkatársa.

 

Honoris Causa

 

A „világhírű tudós, akadémikus, doktor és mérnök Elena Ceaușescu elvtársnő" számtalan Doctor Honoris Causa címet kapott a világ híres egyetemeitől. Általában ezeket a címeket a bizonyos területen elért kiváló eredményekért adják, Elena egyetlen érdeme, hogy az államelnök felesége volt. 1967-ben kapta meg a doktori címet „Az izoprén sztereospecifikus polimerizációja" című disszertációval. Ezt nyilván mások írták meg helyette.

 

fotó: bzi.ro

 

„Nem lehetséges, hogy ő írta. Valójában négy osztályt végzett. További tanulmányai bizonytalanok. Számos legenda élt azokról, akik doktori dolgozatát írták. Nyilvánvaló volt, hogy kémia professzorok voltak, igazi tudósok. Elena Ceaușescu számos Doctor Honoris Causa címet kapott, ám ezek mind konjunkturális címek voltak. Valahányszor az államfőt meghívták valahova, létezett a két ország közötti protokoll, amelynek megfelelően adományozták ezeket a címeket. Nagyon sokan tisztában voltak vele, hogy ki ő. Kémia ismeretei korlátozottak voltak"állítja Elena Solunca.

 

Pár évvel korábban a Bukaresti Központi Egyetemi Könyvtár egyik munkatársa azt mondta, ezt a könyvet szinte sohasem kölcsönzik, Romániában nem túl népszerű. Amerikai internetes könyvesboltokban azonban igen. Néhol hatvan dollárt is megadnak érte. Tudományos szempontból a dolgozat kutatásai ma is aktuálisak. A disszertáció azért is értékes, mert akik írták, tudták, hogy Elenának készül, és jó kell legyen.

 

Az ortodox mentalitásról van szó

Elena Ceauşescu elvégezte a Politechnikai Intézetet, az Ipari Kémia Fakultást, azonban speciális bánásmódban részesült: akkor járt előadásokra, amikor akart. Címei egy részét visszavonták a felsőfokú oktatási intézmények, másokat viszont a kibocsátó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően, nem lehet. „Végig kell gondolnunk, miként volt lehetséges, hogy idáig eljutottunk. Máshol is létezett kommunizmus, ám a katolikus országokban mindig létezett egyfajta ellenállás, az elitek nem tűntek el teljes egészében. Azt hiszem, az ortodox mentalitásról van szó. Az ortodox államokban volt a legkeményebb a totalitárius rendszer. Van valami az ortodoxiában, és ezt mélységében tanulmányozni kell, jelzőkkel és illusztrációkkal semmit nem oldunk meg" - zárja Elena Solunca.

 

Forrás: kolozsvaros.ro

Rovatok: 
Erdély-Felvidék-Vajdaság
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1