Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Petőfit méltatták Badalóban

A több évtizedes hagyományokhoz méltóan idén is gyülekezeti közösségben kezdték az évet Badalóban, ahol a helyi református templomban megtartott idei első istentiszteleten nem csak az újesztendő beköszöntéért adtak hálát a hívek, hanem megemlékeztek Petőfi Sándor születésének 196. évfordulójáról is.

 

A 2019-es esztendő első ünnepi istentiszteletén Sápi Zsolt helyi református lelkipásztor János 1. levele 3. részének 1–3. verséből vett idézettel – „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” – hirdette az igét, amelyben arról beszélt, hogy Isten gyermekeinek legfőbb ismertető jelei a felebaráti szeretet, a bűn kerülése és az Istenhez való bizalom megtartása.

Az igehirdetést és nemzeti imánk, a Himnusz eléneklését követően Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntötte a gyülekezeti közösséget és tolmácsolta az idén 30 éves Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének, Brenzovics László parlamenti képviselőnek a jókívánságait, aki magyar nemzetünk ügye mellett kitartó igazi keresztény hitet, áldásokban gazdag, sikeres, boldog új 2019-es esztendőt kívánt az egész közösség számára!

A helyi KMKSZ első embere megemlékezett arról, hogy a valaha élt talán legismertebb költőóriás nem egészen 172 éve, 1847 júliusában járt Badalóban, amikor útban Erdély felé menyasszonyához, Szendrey Júliához a református templomban tartott pihenőt, amelyről 1938 óta a templom külső falán elhelyezett emléktábla is tanúskodik.

De vajon mit üzenhet Petőfi a mának, a 2019-ben élők számára? – tette fel a kérdést a szónok. ,,Nagyon is sokat, hiszen jómaga már akkor, rövidre szabott élete során is harcolt a kisebbségi elnyomás ellen, az anyanyelvünk fennmaradásáért, a szabadságért, magyar nemzetünk és hitünk megmaradásáért… A ma élők nemzedéke, Kárpátalja magyarsága csak úgy tud méltó emléket állítani Petőfi szellemének, ha megvívja ezeket a harcokat, hitét megtartja és megmarad szülőföldjén!” – zárta beszédét a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke.

,,Petőfi a szabadság kivívásáért és a nép felemelkedéséért élt, és ezt nem csak ars poeticájáról és egyéni sorsának elképzeléséről szóló műveivel, hanem tetteivel is alátámasztotta” – kezdte beszédét Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul, aki ennek kapcsán megemlítette, hogy mai világunkban is egyfajta világforradalom zajlik valamiféle szabadságért, ami viszont sokkal inkább az anyagi jólét és biztonság meglétéért történik.

Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című költeményét Jakab Tamás adta elő.

„Mindig meghatódva jövünk Badalóba, hiszen itt testközelből is érezhetjük, hogy az itt élők valóban gondosan ápolják őseik hagyományait, őrzik Petőfi emlékét, büszkék református magyarságukra” – kezdte beszédét Csoma Zoltán, Szatmárcseke polgármestere. Badaló testvértelepülésének első embere megemlítette, hogy a szabadság dalnokának is nevezett lánglelkű költő egyik legismertebb versében, A Tisza című költeményben – „látni kis falucska tornyát” – alighanem a badalói vagy szatmárcsekei templomtornyot nevesítette meg, hiszen a két isteni hajlék légvonalban alig másfél kilométerre helyezkedik el egymástól.

Köszöntötte még a templomi közösséget és boldog újesztendőt kívánt mindenki számára Szalai Imre, Badaló polgármestere is.

A 2019-es esztendő első ünnepi istentisztele-tének végén a jelenlévők elénekelték a Szózatot, majd koszorúzásra került sor a templom külső falán lévő Petőfi-emléktáblánál.

(felvégi)

 
Forrás: Kárpátinfo
Rovatok: 
Kárpátalja
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1