Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Tabula rasa

                         Lélekről  címmel írott munkájában Arisztotelesz használja e kifejezést melynek jelentése: tiszta helyzet. Akkor, amikor valaminek a lezárása utáni, az előzményeket figyelembe nem vevő helyzet, aminek az alapján mindent újra lehet kezdeni: tiszta lap. Tehát, azért tabu, azért sérthetetlen az  „egységes nemzetállam”is mert nem szabad hozzányúlni., amiről  korábban nem szabadott beszélni és nem szabadott említeni. Egyes  ókori görög és római filozófusok tudták ezt..                     .  .                        Lám mennyire nehéz ezt a tabularázást ( a „rázás” kifejezésre érdemes lenne visszatérünk! ) megtanulni azoknak az erdélyi székelyeknek, akik 1116. óta mint a király seregében harcoló könnyűfegyverzetű lovas nép soraiból  megalakult  1-es számú Székely Határőr Gyalogezredként 4212 határőrével és 5166 növendékkel vonult be a   Haza történelmébe. Csak a csiki Huszárezred  77o főt soroztatott be...                           .                        Ugyan  a Kárpát-medence magyar öntudat és közös akarat kialakítása tekintetében a trianoni tragédia által nemcsak földrajzilag, de lelkileg is kis nemzetté vált Magyarország. Bizonyára nem tudott, talán nem is akart az elszakított területek,  nemzettestek sorsán könnyíteni, területenkívüliség fogalmával, gondjával egyáltalán foglalkozni. Találóan fogalmaz Zabolai Csekme Éva: Mindenkinek mindenben meg akarunk felelni, állandóan  meghunyászkudunk és nem merjük érdekeinket az EU- val szemben érvényesíteni. Márpedig, aki kicsinyített felnőttként viselkedik, azt úgy is kezelik. Kung Fu-ce  (i.e.6. századi kinai filozófus)  ezt úgy fogalmazta meg, hogy   „ha valaki úgy viselkedik, mint egy szamár, ne csodálkozzon azon, hogy a hátára ülnek”. „Csonka ország”  lakóinak nagy része nem veszítette el magyar öntudatát, melyért a felelős a magyar kormány, parlament, politikai pártok felvállaltak minden áldozatot. Nagyszerű alkalmakért sokat köszönhet  Erdély, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja magyarsága. Döntéshozó felelősség,  a  műtétileg eltávolitott testrész helyén éreződik a vélt fájdalom tünete de  a”fantomfájdalom” ott él az anyatestben!  Szótalan, gyáván , némán nem nézték végig  a farkas és a bárány mesének erőviszonyait, részben a védtelen gyengével szemben a fellépő nyers erőszakosságot.                         .                         Csak az autonómia, ami alatt önigazgatást, önkormányzatot értünk, -  mint igény, minden magyarlakta területen megjelent. Az érintett országok  politikusai is választási kampány- sloganná degradálták az ügyet. Nevetséges, fájdalmas volt az elszakított részekben, nemzettestben magyar-magyar csatározásra párthiveket toborozni, majd megünnepelni a saját magunk fölötti győzelmet,  a nemzeti önazonosság  védelmének ügyét pedig az idegen szavak és  kifejezések szótárába száműzni. Tudott és igen-igen sajnálatos dolog, hogy a  magyar öntudatnak erősitése sokak számára nem kivánatos. Természetes, hogy könnyebb a magukat érintettnek vélt szomszédainknak sakkban tartani bennünket, és minden tevékenységünkben  korlátozni, vagy ellenintézkedéssel fenyegetni,  -   egy darabokra szaggatott, megfélemlitett magyarságot, mint egy olyan nemzetet, amely bátran jelét adja  összetartozása tudatának, és amely mielőbb igyekszik megteremti jogi feltételét az állampolgárságon és az autonómián keresztül..”Nem érzem eldöntendő kérdésnek azt, hogy melyik országban éljek. Ez a probléma születésemkor eldölt. És most, hogy a fél világot bejártam, csak azt mondhatom, sehol másutt nem szeretnék élni. Utazni, tapasztalni, élményt szerezni, azt igen. De élni nem.”(Rubik Ernő)                                                                                                                        Ime, a TABULA RASA , talán azt is jelenti: tisztánlátás                                                             .                                                                                                                                         .                         Pásztori Tibor Endre                                      ,                                                        

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1