Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Tentatio dei

           Lévai Barna, Székely Hírmondó napilap 126. szám „Most mondja” rovatában az alábbi felvezetővel: „ kérdéseinknek nem célja, hogy nagy titkokról rántsák le a leplet. A megye lakóinak hangulatát, gondját-baját, örömét hivatottak kifürkészni, a hétköznapok szürkeségében kivánnak némi színt, változatosságot találni vagy találtatni. De ez inkább a válaszokon múlik. Mi csak kérdezünk.”  - így kérdez: „ Ön szerint eljön 2012-ben a világvége?”

            Lehetetlen kérdésre, lehetséges, és tisztességes választ adott  Már Zsuzsánna  25. éves kismama, és Bernád Mária 6., Szabó Gyula 69., Kiss Ernő 70.éves nyugdijasok  a lap hasábján.   Vélt sérelem sarkalló érzése ingerel azóta is, -  és  annyira érzem hívítottnak magam, akár  a cikkíró.                         

           Ugyan (kifejező töprengés és tűrelmetlenség!) mit is akarhat a kételkedő árnyalattal a kérdést megfogalmazó szerkesztő  a nyilvánosság bevonásával? A teljesség igénye nélkül – akár vitaindítóként is! – kívánok válaszolni a továbbiakban. A kérdés feltevés – kizárólagos értelemben – akkor jogos, ha a kérdező nem tudja a választ, kivételt képez a minősitést megelőző vizsgáztatás. Ilyen esetben, a tudományos következtetést, vagy saját véleményét közli az érintett kérdező. Mert nem is olyan egyszerű ha a „közvéleménykutatás” fogalmát kimerítő kérdéskörben bátorkodó a kutatás rendjén betekint  az erkölcsi érzék tetteit és gondolatait megitélő „saját magának fenntartott, jogilag kizárólagos, lelkismereti, hitbeli” kérdésekbe, és azonnal diszkrécionális vetületű komplexussal találja magát szembe. Az  időszerűség indítékát és okát is helyénvaló megírni, mert feltehetően vallásos tanításról és követőiről van szó, akik komolyan, - halálosan komolyan -  veszik a világvége kérdését. Ezt pedig nem illik „elbanálizálni”!  Ha asztronómiai, illetve asztrológiai indítékú, akkor is célravezetőbb a minél alaposabb körültekintés. Lehetséges, egy bevett felekezetekhez tartozók tanítása...

             Csak éppen egyetemes sorskihívás és istenkísértés ne legyen. Mert erre soha nem volt szüksége az emberiségnek. Különösen nem, amikor a történelem és a pszihlógia keresztezik egymást. De mégkevésbé a magyar kereszténységnek. Arról nem szólva, hogy mit jelent ma is Szent István és a keresztény kultúra a Kárpát-medence magyarságának. S hogy az Isten Anyaszetegyházának képzett papsága tartozik vigyázni és hűséggel örködni a Tanítás tisztasága fölött. Mivel tudatában vagyunk annak, hogy mi magunkban oly gyarlók vagyunk, hogy még csak egy szempillantásig is meg nem állhatunk, a mi esküdt ellenségünk pedig a Sátán, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromolnak: Te tarts meg minkettusakodásban, hogy meg ne győzettessünk, míg végre

teljes diadalt veszünk.

               Így jön el Isten országa az  Őt  keresők számára,  akik  a pozitiv  ( keresztény-keresztyén) őslogikát, valamint a személyes sorsmegváltási programot ( üdvtörténetet )  az emberi értelem és spirituális képességet kérésre kapták, kapják.

               Az istenkísértés, - tentatio Dei - , különben az a szó vagy tett, mellyel a teremtmény kihívó magatartással provokálni próbálja Istent, hogy rendkívüli módon mutassa meg magát vagy valamely isteni tökéletességét: bűn a vallásosság erénye ellen

                         bűn az imádság ellen

                         bűn az alázat, Isten ellen

                         Isten bölcsessége, Ő tudja ellen

                         bün a beavatkozásra való kéréssel

               Annak is igaza van, aki úgy vélekedik, hogy ezt az ártatlannak tűnő kérdést fel se kell venni. Annak is igaza van, aki azt mondja, bizony  szomorú, fájdalmas éveket, évtizedeket kellett átszenvednie a hite, Istene miatt a kommunista világban. Nevetségessé tették nemcsak a hitet, hanem a hívő keresztyén embert is. Eljön a világvége, eljön mindenkinek: kérdezőnek és felelőnek egyaránt. Jézus mondja: Nem a ti dolgotok tuni az időket. Mi pedig ne legyünk bölcsebbek az Istennél. Jó tudnunk:  Isten nem csúfoltatik meg!                                         

              Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1