Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Tolerancia

Lehetségesnél kisebbfajta az a teherbiró képesség, amely a legnagyobb eltérési türelmi küszöb alatt megengedhető a megadott mérettől, mennyiségtől vagy minőségtől függően. Létező vélemény iránti  türelmesség határát a mindenkori társadalom érdekével összefüggő társas érintkezés a tolerencia szabja meg: azaz határain belül még elnéz, elfogad.         

                   Ugyan a nagy pontosságú műveletek végzésére  alkalmas munkaeszköz a műhiba elkövetésekor hiteles jelzést ad a történtekről, de az ember és társadalmában a  mások ellenkező meggyőződését tiszteletben tartó, káros hatásokat jól tűrő vagy elszenvedni nem akaró magatartásra alkalmazható erkölcsi műszerezettség nem áll rendelkezésünkre. Mig az  emberi szervezet ellenállóképessége vagy a megszabott életvitele az eredetitől - külső ráhatás eredményeként - eltérő lesz, azonnal jelentkezik az intolerancia, a tolerancia ikertestvére a türelmetlenség és az összeférhetetlenség. Hogy a világ e két  hatóerőként szereplő tényezője közül melyik feszített korábban tarcsvitorlát, azt a „mi volt előbb: tojás vagy tyúk” vitájára nem biznánk, de a bibliai Ézsaú és Jákób ikertestvér-történetre inkább, mert nóha az elsőszülött szőrös volt és vörös, a szeretet kibékitette őket.
   Csupán egy dologban kell egyeztetnünk, akárcsak Xerxes, Perzsia királya betörésekor Euribiadesz spartai tengernagy és Themisztoklesz athéni hadvezér a haditervről  vitatkozva a vita közepén a spártai egyszerre botot emelt, hogy megüsse Themisztokleszt. Erre mondotta emez: „Üss, de hallgass meg!” A változásokat  átélő, önmagára zúdult társadalomban az egyre nagyobb méretet öltő és  mindent elsöprő globalizációs folyamat a tolerancia mellőzésével, üti és agyonveri mindazt a sajátos nemzeti kincset, amelyet a Kárpát-medence magyarsága vérzivataros /szőrös és vörös / időben az anyaméh, család, iskola, nyelv, egyház, kultúra és hagyomány rejtekében őrzött, megörzött. És  nem hallgat meg! Nem hallgat meg, hogy jobb alapon jobb ügyet jobb érvekkel tudjunk képviselni. De toleranciamentes az is, aki  mint „jó diák” ötven esztendő elteltével a sikeres érettségi vizsgájával dicsekszik, vagy akár az is, aki arra hivatkozik, hogy mit mondott pontosan most húsz esztendővel ezelőtt. Adatokat gyüjt, hogy embertársai tévedéseiből, esetleges hibáiból ágyut öntsön. Nem toleráns, mert lőni akar!
   Itt áll, itt van, az eszemben, a szivemben, a nyelvem és ujjam-hegyén, hogy mindenki számára olvasható legyen, amit XVI.Benedek pápa mondott: ” A tolerancia diktaturáját éljük.” A sajátos - de még csak távolról sem véletlen helyzet - , életkörülmény most arra kényszeríti a még gondolkodni bátorkodókat, hogy az annak idején korszerűnek, divat-hangzatosnak, illetve illeszkedőnek vélt „ tolerancia” kifejezést az idegen szavak kényelmesen pöffeszkedő milliőjéből a valóság feszes jogi értelmezésével, minőség jelentésével újra értelmezze, értékelje. Az előállt, kényszerre előcibált tolenancia értelmezéséhez menekítve a magyar illetve európai társadalmat,  mint döbbenet hadd álljon előttünk Nostradamusnak a  magyaroknak írt Jóslata a menekültekről.Lássuk a jóslatot:             
    1„Nomád népek jönnek Pannóniába, egyre számosabban és megvetetten, e nemzet veszti nyelvét és Európába árva, a föld népe nem fogadja be, sem a szellem. Csak táncol, zenél, koldul, lop ha kell és vándorol tovább, örökké vágytól hajtva, hogy egyszer végső hazát is érdemel, és barna bőre nem lesz bélyeg rajta.”                          ...           
   2. „Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a beszéd, a nemzetre egy talány hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug mozgó képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek.”
   3.„Amit értelmes elme el sem képzel, az megtörténik majd Hungáriában. Senki nem boldogul erővel, sem ésszel, csak gyilkos ármány és ravaszság van. Dolgozni akarnál, de nincs munka, pedig a földek parlagon hevernek, aki eddig a munkáját csak unta, most koldusa lesz az idegennek”. Így tehát fölösleges a példák, az elrettentő, fájdalmas és megdöbbentő történek végeláthatatlan hosszú sorát idézni. Sapienti sat! A bölcsnek elegendő!

              Alea iacta est.

              A kocka  el van vetve. A visszavonhatatlan, megtett kezdésre értjük. Julius Caesar ( Kr.e.100 - 44 ) mondotta, mikor Kr.e. 49-ben seregével átlépte a Rubicon,  ma Rugone  folyót. Ezerkilencszázhatvan év után, mondhatja Európa is, hogy  Alea iacta est.

                      Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1