Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

A „VESZÉLYHELYZET” KIHIRDETÉSE ÉS A RENDKÍVÜLI JOGREND BEVEZETÉSE Atv-ELLENES !

A „VESZÉLYHELYZET” KIHIRDETÉSE ÉS A RENDKÍVÜLI JOGREND BEVEZETÉSE  Atv-ELLENES !

Ennek okán a „Korona Igazsága” pertársaság a Polgári és Nemzeti Jogvédő Egyesület segítségével alkotmányügyi panaszt adott be 2021 04 01,-én, amit az AB 04 10.- én befogadott

Mivel a panasz tartalma a társadalom egészét érinti , az AB köteles 30 napon belül elbírálni a beadványt és megsemmisíteni a hivatkozott rendeleteket ,vagy azok kiigazítására kötelezni a kormányt

A panasz a „veszélyhelyzet „ kihirdetésének jogellenes mivoltára alapul, de külön is kitér a gyülekezési jog korlátozására, a kijárási tilalomra és maszkviselési kötelezettségre, mindezen rendeletek megsemmisítését kérve

A beadványban hivatkozott indokok :

A „veszélyhelyzetet” a kormány a 2011 évi CXXVIII tv 44 §-ra hivatkozva vezette be, amiben az Atv 53. cikkre hivatkozik indoklásként a „c” pont „ca” alpontja okán,- de az Atv –ben nincs ilyen alpont !

Ezért ez a törvény alkotmányellenes, mert túlterjeszkedik azon ,abban nem szereplő pontra hivatkozik ,így a „veszélyhelyzet” nem lett volna kihirdethető ,és a „különleges jogrendet” sem lehetett volna életbe léptetni !

Az alapjog-korlátozások másrészt sértik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét ,amely ENSZ-dokumentumot 1976 ban ratifikálta az akkori kormány . De az Emberi Jogok Európai Egyezménye 15.cikke is csak „háború, vagy a nemzet létét fenyegető” esemény okán engedi az alapjogok korlátozását, akkor is csak arányosan, indokoltan és csak a szükséges mértékben !

Ezek a feltételek nem állnak fenn !

A gyülekezést a 484/2020 (XI.10)kormányrendeletben tiltja meg ,ez Atv –ellenes,mert veszélyhelyzet idején kizárólag az Atv-ben ,vagy sarkalatos törvényben meghatározott szabályok szerint lehetséges a korlátozás .A gyülekezés korlátozása az Atv szerint a rendőrség hatáskörébe van utalva, ezért kormányrendelettel nem tiltható be !

A kijárási tilalom szintén a veszélyhelyzet jogalap nélküli kihirdetése miatt nem vezethető be ,ráadásul diszkriminatív a sportolók kivétele okán ,valamint minden ésszerű, orvosszakmai indokot nélkülöz ,ráadásul  indokolatlan is, mert a csoportosulást is 10 főre korlátozták, a vendéglátóhelyeket bezáratták .A kijárási tilalom a Kat. véd tv értelmében is bevezethető lett volna .  A többszörös szabályozás tiltott, ebben az esetben ez egy szükségtelen, indokolatlan , önkényes rendelkezés csupán !

Alkotmányellenes az alapjog korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül ,önkényesen történik .

A maszkok viselésére való kényszerítés sem indokolt,sérti az önrendelkezési jogot, a gyermekek jogait ,orvosszakmailag sem indokolt, -ellenben a mód, ahogy a lakosság hordja, káros az egészségre ,mert nem sterilek és nem cserélik őket 2 óránként ,ahogy kellene .A maszkok O2 hiányt és fertőzéseket okoznak, egész napos viseletük gyengíti az immunrendszert, ezáltal ellenkező hatást váltanak ki,mint amire előírták őket ! Soha nem bizonyított feltételezésre alapul, hogy a vírust a szabadban ,vagy zárt térben olyan mennyiségben van jelen, hogy maszk nélkül mindenki elkaphatja ,erről nem készültek bizonyító erejű tanulmányok,a hasznosság-károsság arányáról ,- míg káros hatásaikról igen, és arról is, hogy a védekezés szempontjából nem releváns a használatuk !

 Egészséges emberekre egészségkárosító hatás elviselésének a kényszerítése büntetőjogi felelősség alá tartozik !

Mindezek mellett a „tömeges humánjárvány” létét sem tudják igazolni ,de a járványveszély esetén hozható intézkedéseket sarkalatos törvény már eleve szabályozza, tehát ezek miatt indokolatlan „veszélyhelyzetet” kikiáltani ,a „járvány” pedig nem jogi fogalom ,mint ahogy a „járványveszély” sem ,ezért a „járványügyid védekezés” sem jogi kategória, nem büntetőjogi fogalom, megsértése nem a Btk hatáskörébe tartozik

A „tömeges járvány” léte csak feltételezés, az adatok egy év alatt 5,4% -os  „fertőzöttséget” jeleznek, de ez sem a valós helyzetet jelzi, mert a PCR tesztek túl magas CT értéke miatt nem csak az élő vírust mutatják ki ,pontatlanok, de maga az eredeti „nulladik” vírus sem került elő, a keresett részecskét egy számítógépes szimulációval adták meg, elméletben ,erre pedig nem lehet alapozni !

A teszt egyéb, hasonló koronavírusok darabkáit is kimutatja !

Maga a „járvány” fogalma sincs konkrétan meghatározva sem jogilag, sem szakmailag, a betegségre a „ járványküszöb „ értéke sem adott, nemhogy a „tömeges járvány”  meghatározásra került volna, amire hivatkozva bármilyen rendelkezés bevezethető lenne !A járványok szintjét csak a WHO csoport-besorolása alapján lehetne meghatározni, de a definíciók nem konkrétak, a mérték meghatározása és az ezekhez kötött intézkedések a kormányok eü.  szakhatóságai önkényes döntésére vannak bízva,  összhang vagy egységesítés nélkül ! A WHO járvány definiciója okán pedig már 2 ember megbetegedése is járványnak számít !

Puszta feltételezésekre és elméletekre nem lehet szabályokat hozni, törvényt, vagy rendeleteket alapozni ,mert ez súlyosan sérti a jogbiztonság elvét is !

A Jogvédő Egyesület keretein belül alakult pertársaság a panasz beadásával egyidőben megszűnt

Bízunk az AB bölcs döntésében ,hogy a Belga, Osztrák ,és németországi perekhez hasonlóan nálunk is megszünteti az Atv- ellenes,  emberi alapjogainkat a szükségszerű mértéknél jobban, indokolatlanul  és önkényesen korlátozó intézkedéseket ,véget vetve a normális emberi élethez méltatlan korlátozásoknak ,a kormány által keltett pániknak ,és nyomásgyakorlásnak ,egészséges emberek fertőzőnek nyilvánításának ,tesztre és kísérleti vakcinázásra kényszerítésének ,és jogtalan karanténozásának,  büntethetőségének !

/ Korona Igazsága Pertársaság /

Kelt: 2021 04 14

 

 

 

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1