Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Adatvédelmi Szabályzat

A Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Adatvédelmi szabályzata.

A Kárpát-Medencei Újságírók Egyesülete fontosnak tartja, hogy az Egyesület tagjainak, honlap látogatóinak (www.kame.hu, www.magyarero.hu) személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban legyenek kezelve. A személyes adatok megadásával az érintettek elfogadják a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
– Az információs önrendelkezési jog és információszabadság: 2011. évi CXII. törvény; https://net.jogtar.hu/jogszabaly
-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; http://eur-lex.europa.eu/legal content/  tartalmazza
– Az egyének védelméről, a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény;
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
– Az Online Privacy Alliance ajánlásai:
http://www.privacyalliance.org/

Adatkezelő: KÁRPÁT-MEDENCEI ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE (KAME)
E-mail: elnok@kame.hu
Telefon: +36-42 790-580,  +36 30 525 6745
(Székhely: 4320.Nagykálló, Bocskai u 7.
Cégjegyzékszám: 60.016/1997.  1495
Adószám: 18799949-1-15

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a tagok, regisztrált honlap látogatók által, a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesülete rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmével kapcsolatos. Azonosításra alkalmas adatok: (Név, lakcím, telefonszám, stb)
Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra e szabályzat hatálya nem terjed ki.
A KAME, valamint a KAME honlapjainak látogatói által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás nélkül nem adjuk harmadik fél számára tovább. Biztosítjuk a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során ezen adatoknak a bizalmas tárolását, őrzését. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik a KAME-tól a rendelkezésére álló információkat, személyes adatokat - a törvényi kötelezettségnek eleget téve – azokat átadja.
   A személyes adatokhoz csak az illetékes személyek ( KAME elnöke, két alelnöke, a weblapok esetében a weblapok működtetője, és WEB-adminja) férhetnek hozzá. 
   Panasz esetén jogorvoslatért lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

   Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert lehet kezdeményezni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Hozzájárulás alapján, harmadik fél által biztosított személyes adatok: azonosításra alkalmas adatok, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, honlap látogatóra vonatkoznak. Azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja. Honlap látogatóink -  a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után - szabadon dönthetnek, megadják-e a kért információkat.
   Az adatvédelmi tájékoztató változásai a KAME honlapjain (www.kame.hu, www.magyarero.hu ) kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a honlap látogató regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
    A KAME a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Nem felelős megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, a közölt téves vagy valótlan adatközlésért, harmadik felet érintően okozott károkért. A hozzájárulás megadása a KAME részére a személyes adatok megadásával, illetve annak honlapjain történő regisztrálással történik.  (www.kame.hu, www.magyarero.hu)
   Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú,  korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.  A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A nyilatkozatot személyes átadással, postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a KAME részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel). A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az írásban adott nyilatkozat, vagy a nyilvánosságra hozatalra átadott személyes adatok tekintetében. 
   A KAME a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A KÁME biztosítja, hogy tagjai, illetve a honlapjainak látogatói elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék, esetlegesen töröljék saját adataikat, biztosítva ezzel a személyes adatok pontosítását, frissítését.
Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek első üdvözlő üzenetet küldünk, amelyben fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). További információt kérhet az elnok@kame.hu  e-mail címen. 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-éől alkalmazandó. 

Rovatok: 
Hivatalos közlemények
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1