Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Rokkant holokauszt?

Tisztelt Olvasóink!

Januártól a rokkantakat érintő új törvény beteg, kiszolgáltatott embereket taszít nyomorba, halálba. Egy  több százezer embert érintő ügy mindenképpen nyilvánosságot érdemel. A témához bárki hozzáfűzheti véleményét. Várjuk a beszámolókat az elnok@fusz.hu e-mail címre mindazoktól, akik a komplex felülvizsgálaton már átestek.

elnok képe
 #

Borzalmas, amit a jelenlegi kormány a beteg, elesett emberekkel művel - lelkiismeret furdalás nélkül. A hozzám érkező panaszok alapján joggal lehet mondani, hogy  ennek a kormánynak a módszere hasonlít a Rákosi rendszerben tapasztaltakhoz.

 
elnok képe
 #

10 százalék és 40 százalék! Magyarországon ennyit érnek a beteg emberek. Orbán azt szajkózza a TV-ben, hogy eddig is megkérdezte az emberek véleményét, most is "segítsék" a munkáját a válasszal...

Úgy hazudik, mint Gyurcsány... Egyik kutya, másik eb!

 
 #
Egyik kutya, másik eb! Pénz meg, egyre kevesebb! Mi se lophatunk, eleget! Vetheted magadra a keresztet! Uraid keze nem reszket! Megvonni tőled a kenyeret!
 
 #
----Egységesebbé szervezettebbé tenni a tagságot, az Egy. Hogy a várható megszorító, támogatásokat elvonó intézkedéseknek ellent tudjon állni! El kell kerülni, hogy egészségi, testi, állapot címén megosszák a tagságot, és a kevésbé károsodott tagtársainkat kiszorítsák a (munkalehetőség biztosítása nélkül) a támogatottak köréből! 2000./2. hó Tagtársaink jogos elvárása, hogy értesüljenek az őket érintő központi döntésekről, az állami vezetés pedig a mi gondjainkról. Fontos a szövetségi, egyesületi munka nyilvánossá tétele. ----Meg kell keresni a pártok meghatározó vezetőit, és megkérdezni az irányunkban folytatandó politikai elképzeléseikről, véleményükről, és tudatosítani kell bennük, hogy a mi véleményünk irányukban – 5-800 ezer támogató vagy elutasító szavazatot jelent. tanácsom nem fogadta meg a MEOSZ vezetés, " ne kötődjünk, pártokhoz!" Feltétel nélkül tényleg ne!
 
 #
Tisztelt újságíró társadalom Minden tiszteletem ellenére, azért írok önöknek, mert nem értem az önök viselkedését. A társadalom a maguk írásaiból tájékozódik, valamint a média egyéb szerveitől (tv, Internet? Újság!) Stb. A rádió és a televíziós adások nem az emberekről szólnak, hanem a napi politikai harcokról. Levelemet azért írom, mert nehezen viselem, hogy az újságírás lesüllyedt,a politika színvonalára, bulvárosodik. Elsődleges a bevétel és nem a komoly esszék, novellák, elemzések, jelennek meg. A mindenkori hatalmat szolgálja az újságírás, nem az emberek érdekeinek szószólója. Hallgatnak az országban élő emberekről, azok problémáiról. Az az érzésem, hogy féltik az állásukat, félnek a hatalomtól annak visszavágásától. Remek elemzéseket olvashatunk az ország gazdasági helyzetéről,a politikusok nyaralásáról,a különböző bűncselekményekről. De kérdem, hol vannak a rokkantakról,a hajléktalanokról,nyugdíjasokról,munkanélküliekről,szóló írások,megoldási lehetőségek sorsuk javítására. Miért nem a Magyarországon élő emberek sorsáról, problémáiról, szólnak az írások? A törvények magyarázatával, azok ismertetésével kellene foglakozni. A Romakérdés,a jobbik előretörésével nem foglakozik senki sem TÜZBE NYULNAK ? 4 Millió szegény ember sorsa ma nem aktuális? A 400 ezer rokkant ember sorsa megélhetése tabu? Az orvosi felülvizsgálatok visszásságai, a pénzbehajtás ezen a területen, kínos? Úgy érzem, hogy önök a hatalom kiszolgálói, segítői, segítsége! Tisztelt újságírók önök a nép mellé állnak vagy a mindenkori hatalom mellé? Zárásul minden tiszteletem azoké az újságíróké, akik szembe mernek szállni a fentebb említett visszásságokkal, és nem alkusznak meg. Egy olvasó,internetező, rádióhallgató,tv-ét néző rokkant nyugdíjas 58-éves férfitől 2012.08.05. plebanos7 alias Pintér Péter plebanos7@gmail.com
 
 #
A KINYÍRÁS TÖRVÉNYE! A rokkantak ügyében egy igazságügyi orvos szakértő is megszólalt a „Lelki egészség fórumon” név nélkül, idézem: „A munkám közé tartozik a megváltozott munkaképességűek bíróságra benyújtott NRSZH vélemények felülvizsgálata. A törvény-tervezetet is már terminátornak neveztem, ami az emberek elpusztítására van beprogramozva. A betegek elveszítik egzisztenciájukat, elvész ...a jövőképük. Perspektívátlanság, stressz, félelem, szorongás, depresszió. Végső megoldás a lassú népirtás. Mindennek vannak felelősei: a törvényalkotók és a végrehajtók. Lehet, hogy ők éjszaka nyugodtan alszanak, de az sem kizárt, hogy azon az éjszakán + 1 öngyilkos lesz. A Miniszterelnök egy beszédben mondta 2012-ben: „Szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat”. Ilyet én sokat láttam: Szoros volt a nadrágszíj, csak egy apró hiba csúszott az értelmezésbe, hogy a nadrágszíj igen szoros volt, több ember nyakán is, a szíj másik végét egy stabil tárgyhoz rögzítették, így ez a bizonyos szíj egy halottat tartott. Erre utalna az a bizonyos mondat”?- fejezte be mondandóját az igazságügyi orvos szakértő.
 
 #
Olvasgatom a napi híreket: Cegléden farkasszemet néz a jobbik gárdista csapata a cigány emberekkel, a rendőrség jelen van, de nem avatkozik bele. Orbán miniszterelnök urat védelmezik, lakhelyének még az utcáját is lezárják! A Magyarország –Izrael barátságos mérkőzésen történt rasszista, bekiabálásokat az ottani viselkedést. A nyácskát aki nevéhez több ezer állami gondozott ember normális életre jutása fűződik,egyszerűen kirágták amit ő alázattal fogadott. Olvasom a rokkantak megalázó vizsgálatát visszaminősítését, a családok tönkre menetelét, öngyilkosságokat, elkeseredettséget. 2007-es adatok szerint 21 200 gyerek van állami gondozásban, nem számolva a családoknál kihelyezett gyerekekkel. Együtt 120 ezer gyermek. A 400- ezer rokkant nyugdíjasból 110 ezret munkaképesnek kell nyilvánítani, még akkor is ha mozgáskorlátozott. 4 millióan élnek a szegényküszöb alatt Igaza van Orbán úrnak, mert ázsiai alávalók vagyunk, akik nem merik felemelni a fejüket, mint Petőfi. Engedjük, hogy megalázzanak, hitünket elvegyék, hajlott gerinccel járjunk, a betevő falatért. A fiatalok elmenekülnek külföldre, nem törődve öreg szüleikkel. Mindez egy ember hatalmáért? A politikusok, elemeznek, egymást szapulják, demokráciáról beszélnek,(hol van? ) Megmaradt a remény, melynek fala igen vékony többen el sem hiszik, hogy van ezért öngyilkosok lesznek. A harcoló emberek meg nem hiszik el, hogy demokratikus módon ezen változtatni nem lehet. A fasiszta egyeduralmi rendszert akarjuk szájtépéssel megváltoztatni?Megdobtak kővel topd vissza kenyérrel?Erről már lekéstünk. Összefogás kell ez az utolsó pillanat ki kell ERŐSZAKOLNI a változást. Önként nem adják át a hatalmat. A választások nem jók erre majd meglátják! Úgy lesz alakítva, hogy a hatalomnak legyen jó. Anarchista vagyok ilyen szempontból! FELEMELEM fejem akkor is ha beletörik a nyakam. Nem alázkodom meg senkinek! Szép ez az ország de csak akkor ha békés. Mindenkinek békességet kívánok 2012.08.22. plebanos7 alias Pintér Péter
 
 #
„Nemzeti bűneinket, e századokon átburjánzókat négy bokoraljban mutatja Széchenyi. Az elsőhöz a hiúság és rokonai: önhittség, önáltatás, öncsalás tartoznak, a másodikba lelkesedés és szalmatűz, harmadikba közrestség, negyedikbe végül irigység és szülöttei, pártviszály és uralomvágy.” Széchenyi mindegyiknek részletes természetrajzát adja, melyből itt csak néhány részlettel szolgálunk: „Nagy hiúság azon fatális nyavalya, melyben mi magyarok igen nagyon szenvedünk.” „Századokon keresztül a magyar hízelkedéshez szokott, amibül honosink nagy részének önmaga túlbecsülése, gőgje s hiúsága támada; az igaz, egyenes szótúl pedig elszokott, amibül megint soknak azon teljes meggyőződése vevé eredetét, hogy Hunniát, mint dicsőségtül ragyogót, s lakosit, mint magas helyen állókat a világ bámulja és irigyli.” „Inkább kívánom, süllyedjen vérünk rövid vonaglás után semmiségbe, hogysem utóbb is, mint eddig, s mint ma, egy magamagát emésztő, hiúságtól szétboncolt, féregrágta, magán segíteni és se halni, se élni nem tudó nyomorék vázként undokítsa el a közemberiség nagy családját.” A mi sokszor emlegetett színpompás keleti fantáziánkat tehát Széchenyi politikai dolgokban egyszerűen az ősi nemzeti öncsalásra, arra, hogy a rideg való, az önszeretetünket megsemmisítéssel fenyegető reális világ elől az álmok langymeleg atmoszférájába meneküljünk. A magyar álmok így erkölcsileg éppen nem közömbös jelenségnek bizonyulnak, mert szüleményei a hiúságnak, e súlyos beszámítás alá eső erkölcsi defektusnak. Ezért nincs Széchenyi szívében egy szikrányi elnézés, még kevésbé szimpátia a magyar álmok iránt.
 
 #
Nem vagyok már egyik pártnak sem szimpatizánsa. Nincs senki akiben bíznék. Annyit azért megjegyeznék,hogy ha Bajnai G.bárhol,bármivel megjelenik,rögtön a libák kerülnek előtérbe. Tudom,sok család ellehetetlenült,voltak halálos események is.Megkérdezném,ha az Orbán Viktorral bármi híradás,közlemény,hagymázas döntés napvilágot lát,miért nincsenek ki írva mögé,elé,bárhová,hogy "uralma"alatt mennyi öngyilkosság történt a rokkant emberek elkeseredése miatt!? Olyan kilátástalan helyzetbe kerülnek,hogy sok választásuk nincs.Annyi,hogy milyen állapotban van,önakasztás,mérgezés gyógyszerrel,elgázoltatni magát...
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1