Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Történelem

Gulag​

Kevesen tudják, hogy a Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben még pusztítóbb volt a szovjet terror, mint a trianoni országrészben, ott ugyanis a szovjetek vérengzését tetézték a Vörös Hadsereg mellé csapódott román katonák kegyetlenkedései. Bár nem süthető bélyeg a teljes erdélyi románságra, mégis tény: Kolozsvárról és környékéről közel hatezer magyar férfit hajtottak el a Gulág-Gupvi táborokba, a román katonaság és a magyar-vagyonra ácsingózó helyi románok segítségével, egyharmaduk sosem tért vissza. A Gulág Emlékév zárónapján Kolozsváron több kutató és túlélő is megszólalt, a borzalmas történetet a témát régóta kutató Erdélyi Eszkimó Péter írta meg a PestiSrácok.hu olvasóinak.

Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? - II. rész

1991. december 1-jén a mai Ukrajnában népszavazást tartottak a Szovjetunióból való kilépésről. Ezzel együtt Kárpátalján arról is szavaztak az emberek, hogy nyerjen-e Kárpátalja egy különleges státust, valamint arról, hogy szülessen-e Beregszász központtal egy magyar autonóm terület? Az  emberek elsöprő többséggel mindkét kérdésre igennel szavaztak. 

Kárpátaljáért! - "Tizenötmillió magyarnak akarok a miniszterelnöke lenni!"

1991. december 1-jén a mai Ukrajnában népszavazást tartottak a Szovjetunióból való kilépésről. Ezzel együtt Kárpátalján arról is szavaztak az emberek, hogy nyerjen-e Kárpátalja egy különleges státust, valamint arról, hogy szülessen-e Beregszász központtal egy magyar autonóm terület? Az  emberek elsöprő többséggel mindkét kérdésre igennel szavaztak. 

Ma­jom­em­be­re­ket ta­lál­tak egy mély üreg­ben. Igazi szen­zá­ció!

Szerző: Ómolnár DoinátMin­den ed­di­gi­nél le­nyű­gö­zőbb em­beri csont­le­le­te­ket ta­lál­tak a ré­gé­szek. Bár a koruk még nem tisz­tá­zott, de nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a leg­ko­rábbi em­beri fajt.

A HUN BUDA KIRÁLY HALÁLA

Nem oda Buda!-

Megtalálták az öngyilkos szerelmespár búcsúlevelét

vetsera rudolf

"Az összes magyar nép, jogban és szabadságban egyesítessék."

  Nekem minden magyar nemes, ha hazájáért tesz, gyarapít és magyarként él, hiszen a magyar egy igen nagy minőség. A címek, rangok és egyéb cafrangok maguktól nem adják meg egy-egy ember értékét. Az egyént a tettei, cselekedetei minősítik, nem címeres levél és nem egy oklevél. 

Kevesen tudják:

A magyar nemzeti kormányok háromszor  avatkoztak be az európai nagypolitikába teljes sikerrel, méghozzá a nyugati hatalmak akarata ellenére. 

A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.  
A magyar ember emelt fővel jár, így viselete is tiszteletet parancsoló.

Így pusztították el a Habsburgok várainkat

2015. április 19., 10:05 magyartudat.com

Történelmünkben előkelő helyet foglal el váraink Habsburgok által történt módszeres fölrobbantásának a sorozata.

A rejtélyes pilisszántói Pálos Keresztes Kő

2000 szeptemberében a pilisszántói régi temetőben végzett ásatások során egy titokzatos vésetekkel ellátott kődarab került elő, amely a Pálos Keresztes Kő nevet kapta, mivel többek szerint ez a kődarab a pálos rendet alapító Özséb sírkövének egy darabja lehet.

DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek!

A magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek! Itt a DNS vizsgálat eredménye!

  

557 évvel ezelőtt választották Hunyadi Mátyást királlyá

2015. január 24., 05:20 magyarno.com
"Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra"

Petőfiért! – 9 -10. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

 „Három hónapig színészkedtem, társaságunk tönkrejutott s én „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem” elbúcsúztam a színészettől Mohácson (de ha Isten segít, nem örökre) s per varios casus tot discrimina rerum Mohácsról Pécs, Szigetvár, Kaposvár, Keszthely, Sümeg és Szombathelyen keresztül Sopronba értem. Itt tanulni akartam, de nem volt semmim s „ex nihilo nihil”; onnan Pozsonyba mentem, itt is úgy jártam; végre innen Pápára s itt némileg csillámlani kezdett szerencsecsillagom. Tarczy, a derék Tarczy az, kinek mindent köszönhetek.”

Siklósi András : A Dózsa-féle parasztháború jelenkori képe

(Elhangzott 2014-07-18-án, a hódmezővásárhelyi VII. Történettudományi Találkozón.)

HOLOKAUSZT RETORIKA

"Magyarország rendkívül nehéz körülmények között úgyszólván heroikus ellenállást tanúsít leghatalmasabb szomszédjával szemben és az általa követelt zsidóellenes intézkedéseknek mindig csak vonakodva és jelentősen csökkentett mértékben tett eleget. Ezzel a lépésenkénti teljesítéssel sikerült az országnak a mai napig háromnegyedmillió zsidó polgárának életét megmentenie."
(Komoly Ottó, a Magyar Cionista Szövetség elnökének 1944. február 25-én írott jelentése a Jewis Agency végrehajtó bizottságának-részlet)).

AMIRŐL NEM HALLOTTÁL MÉG..

"Nem országbeli javaink dicsérete emelheti fel hazánkat, hanem hátramaradásunk s hibáink elismerése s férfias orvoslása, mert nem a vak használ honjának, hanem a szemes, nem a mindent dicsérő, hanem az igazmondó". (Gróf Széchenyi István)

Nem vagyunk finnugorok!

2014. június 18. SVPSZ

Elhazudott igazság, 1920 utáni magyar újjáépítésről, felemelkedésről

A fókuszban: Horthy Miklós - Takaró Mihály egri előadása

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=YobXDVaDkak

A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse!

A szkíták (sákák) Indiában, Buddha a sákja nép szülötte volt, amely Közép-Ázsiából vándorolt le Észak-Indiába új területeket keresve, hasonlóan a mai Nepál, valamint Észak- és Észak-nyugat India területén élő sok más néphez. (A Buddha név helyes kiejtése: Buda, így ejti az egész világ, kivéve a németeket, mi magyarok pedig tőlük vettük át a helytelen kiejtést.)

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1