Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Kurultáj, vagy MOGY?

Véleményeket várunk ebben a fórum-rovatban, arra, hogy a két nagy rendezvény egyike, vagy másika szolgálja-e jobban a nemzet ügyét? Esetleg mind a kettő? De miért van szükség kettőre? Kell-e egyáltalán két nagy rendezvény? És tényleg náluk van a bölcsek köve? Lehet-e hiteles az a rendezvény, amely törzsnek tekinti a magyar nemzetet, és lehet-e fontos a nemzet sorsában egy kirakodóvásár?

 #
„Vagy képesek leszünk szétszórtságunkban is egymásért élni, gondolkodni és cselekedni, vagy széthull a ma­gyar nemzet alkotó elemeire: lesznek magyar szigetek szerte a világon, de nem lesz magyar nemzet. Törzsi álla­potba süllyedünk, ha nem találjuk meg egymás kezét; ha nem lesz nagyobb elszántság a nemzeti államban, a politikában, hogy megvédje a nemzetiségi magyarság érdekeit." Köteles Pál A magyar uralkodó osztály belső és külső privilégiumaihoz való makacs ragaszkodása szerepet játszott a Monarchia felbomlásában. Victor Tapié történészt idézi Fejtő Ferenc: Reqviem egy hajdan volt birodalomért. Ezért óriási a felelőssége a demokráciának, hogy végre olyan önzetlen nemzeti elitet válasszon maga fölé, aki nem a maga meggazdagodását tekinti fő célnak, hanem a magyar nép lélekszám- és anyagi gyarapodását. A magyarságnak pedig választania kell. Továbbra is feléli „a múltat s jövendőt" vagy kemény önkorlátozással, lemondással felnevel családonként négy-hat gyereket. Ehhez megteremti a politika a feltételeket, vagy „elfogy, mint a gyertyaszál". „A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül," s a szlávok, germánok örömünnepet ülnek. Szavaim bizonyítására hallgassuk meg Jászi Oszkárt, aki jobban megfogalmazta nálam, és alátámasztja mondandómat: A kormány kizárólagos létcélja az, hogy a felső tízezer gond nélküli egzisztenciáját és akadálytalan meggazdagodását biztosítsa, és ezeket a privilégiumokat korlátlanul vigye át utódaira, és minden nem oda tartozót, ezen privilégiumoktól távol tartson, és azokból kizárjon. Ebből a helyzetből való elmenekülésre csak egy út volt: a kivándorlás. Magyarország ezúton a háborút meg­előző tíz év alatt több mint másfélmillió embert vesztett el, Az ország komoly és tisztességes elemeinek nagy többsége csaknem teljesen visszavonult a politikai arénától, amely a nagybirtokosok, a rövidlátó vármegyei potentátok és a finánc-tőke ipar lovagjainak működési terévé lett... A szellemi munkás középosztály nagyobb része proletár színvonalra süllyedt. A széles néprétegeknek az, az érzése, hogy az ország nem a népé, hanem néhány tízezer emberé, akik a ha­talmat gyakorolják, és a hatalommal visszaélnek, hogy minden állami intézmény milliók szenvedése árán csak eme kevesek rövidlátó politikáját és önző céljait szolgálja Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás, Bécs, 1920. szept,
 
 #

Ez szép volt, csak ebből nem tudtuk meg, hogy Kurultaj, vagy MOGY? És azt sem, hogy miért?

 
szepi02 képe
 #
A leghíresebb néprajzkutatók sem tudják biztosan, honnan jöttünk, akkor a Kurultájosok honnan veszik a bátorságot, hogy összecsődítsék fél Ázsiát? A MOGY talán kicsit közelebb áll a szívemhez, mert a Kárpát-medence magyarjait próbálja összeterelni. Bár az is lehet, hogy tévedek.
Szeibert Éva
 
 #
Turáni Alföld, (medence) Kína, Sárga folyó kanyar, emléke a "székely kapu" Kőrösi Csoma, Ujgurok, hungarus, Genetikai rokonság, Japán, amerikai indiánok! Mi keletre, ők nyugatra vándoroltak! A genetika nem manipulálható, mint a szájhagyományos, Fing-ugor rokonság!
 
 #
Az első közös kivételével ott voltam mindegyiken. Hatalmas csalódás. Nincs cél, csak " buli, zsibvásár ". A MOGY-ot jobban szeretem. Tartalmasabbak, merészebbek az előadások és az esti viták, beszélgetések minden pénzt megérnek. Csak a Magyarok Szövetségében csalódtam, de nagyon. Mindenki többet várt tőlük.
 
 #
Úgy áll a helyzet, hogy kevés etalon van, ami átvilágítja a megszólalókat, - Jézus figyelmeztetése ilyen, a "ti szavatokban legyen az igen-igen, a nem-nem" . Az intrika nálunk stílus lett, amely 500 éves gyarmati állapotunkból következik. Azonban vannak stigmák, amelyek kitöréseket produkáltak a közéletben és a tudományban. Ilyen esemény volt Vörös Győző egyiptomi felfedezése, amikor Thébában , a szikla-szentélyben megtalálta a Pantokrátor képet, amely a Szentkorona Pantokrátor-képhez nagyon hasonlatos. Vörös vihar Théba felett címmel komoly írás jelent meg, amely a hazai tudományosság dühödt reakcióját taglalta, semmint az örömét, hogy ilyen fontos kutatási anyag került az asztalra. Csak a történések fejlődését jelzi, hogy Vörös Győző és Árva Vince Pálos szerzetes atya a Gellért Sziklakápolnában elkészíttették a thébai szentélykép másolatát. Ezután Árva Vince Atyát Pilisszántóra helyezték át, és megtiltották számára a média nyilvánosságot(?) Máig tisztázatlan a halála, és eltűntek a Pálos kutatás dokumentumai is. Vörös Győző azóta is, szinte megszakítás nélkül Közel-Keleten kutat, állami támogatás nélkül, - miután hiába kért támogatást Mádl F. köztársasági elnöktől, - csakis a Béres család magán támogatásának köszönhetően dolgozhat. És csak a rend kedvéért rögzítsük, világra szóló eredményeket ér el. ami magyar büszkeség is. Ám hiába világszenzáció a Jordániai Machaerus, Heródes vár, amit kiásott és helyreállít, nagy nemzetközi figyelem közepette, - hallgatás veszi körül itthon. Nehéz ezt felfogni, hogy mi a hallgatás és rosszallás oka? Két, kiváló kutató sorsát a Szentkoronához kötődő felfedezés köti össze? És az is közös, hogy az MTA mellőzi őket? A magyar művelődéstörténet jelentős felfedezései, a Pantokrátor kép és a szakrális hieroglifák jelenléte a Szentkoronán adnak a támadásokra magyarázatot? Ez utóbbiak kutatója Varga Géza íráskutató, aki a székely-hun-magyar rovás tanulmányozása során még régebbi írásra talált, amelyet 50 ezer évesre datál, és mind az 5 kontinensen megtalálhatók a régiségben. Azt mondja Varga Géza, hogy a Szentkoronán 3 írás jelei olvashatóak, a görög, latin és a magyar hieroglifák, és ez utóbbi kizárja a hamisítás újabban lábra kapott teóriáját, mert eddig azt nem ismerte senki. A szakrális hieroglifák megtalálhatók a Kárpát-medencében, templomokon, népi kerámiákon, de a koronázó paláston is, ami azt mutatja, hogy milyen közismert volt használata. A Magyar Tudományos Akadémia mind a két kutatóval szemben elutasító, mert az eredményeik cáfolják az uralkodó finn-ugor elméletet. Ugyanis nem hanti, mansy kapcsolatokra utalnak, hanem egyiptomira, etruszkra. És hogy milyen abszurd a helyzet, arra jellemző, hogy nincsenek tudományos érvek, cáfolatok, ellenben bizonyítékokat tüntetnek el, és ex catedra, hatalmi szóval utasítják el, még a vitát is, ami a magyarellenes finnugrista dogmákkal szemben áll. Elképesztő megtapasztalni e Habsburg gyökerű retrográd magatartást ami gyarmattartóink változása után is megmaradt változatlanul. Horribile dictu leletanyagok tűnnek el a múzeumokból. Fenti stigmákhoz hasonlatos a Petőfi kutatás, amely mindenki számára fontos, ám a MTA mindent megtesz, hogy ne tudja meg a magyarság, világhírű költőjének valódi sorsát. A magyarság eredete kérdéskörében a Kurultáj már kimutatta foga fehérjét a közismert magyarság kutatók elutasításával. Miután Bíró A. Zs. indexre tette műveiket és megtiltotta azok terjesztését a vásáron. A Mogy sem mutat fel valódi minőséget, és az intrika szövi át életét. Mindenütt ellentmondások bukkannak fel: kitiltották keleti rokonaink Ujgur küldöttségét hazánkból, de felfedezték "magas helyen" kipcsak kun-rokonainkat, és a kazár szövetséget hamis teóriákba öntik, mondván Árpád fejedelem is kazár volt és askenázi. A tv műsorban vitatják Hunor és Magor Nimród eredet őstörténetét. Vitatják gestáink történeti hitelességét. Zavar van az erőben a hatalom csúcsain. Mindazonáltal, remélhetjük, hogy egyszer eljön majd az igazi rendszerváltás és kitakarítják a Duna-parti, Augiász istállóját a magukra ébredő szittya őslakosok utódai.
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1