Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Jogerősen felmentették Szima Juditot!

Hite, igazságért folytatott harca miatt
ma őt tartják hazánk legbátrabb,
és leghitelesebb szakszervezeti vezetőjének!
 
Ez év március 12-n hírt adtunk arról, hogy Szima Judit örökös TMRSZ főtitkárt - a volt ügyvédje dr. Balázs Ildikó, aki egyben a TMRSZ jelenlegi főtitkára által tett feljelentésére indított büntetőügyben, mert Szima Judit a TMRSZ ellen polgári pert kezdeményezett és elszegényedése okán költségkedvezményt kért a polgári perben- a Szekszárdi Járásbíróság, a felmentette a folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása elkövetése bűncselekmény vádja alól.
Más vetülete is van Szima Judit volt ügyvédje Dr. Balázs Ildikó feljelentésének, aki a TMRSZ szervezetét felhasználva Szima Judit ellen azonos időintervallumban 2019. második negyedévében 4 büntetőfeljelentést tett jogérvényesítése megakadályozására.
Ezen negyedik feljelentése a (4.) ügy is jogerősen befejeződött 2022.09.28-n, amikor a Szekszárdi Törvényszék az első fokú ítéletet helybenhagyta, és az ügyészség indítványait mint megalapozatlant elutasította.
Szima Judit arról nyilatkozott ezen ügy kapcsán, hogy hálás azért, mert az első fokon eljárt bíró dr. Bonnyai Réka bírónő a jogszabályok mentén haladva tényfeltárását követően az igazságnak is megfelelő ítéletet hozott. Továbbá, hálás azért is, hogy ezen ítéletet a Szekszárdi Törvényszéken a Tanács dr. Kovács Zoltán János a tanács elnöke, dr. Kiss Zoltán előadó bíró, és dr. Hauszman-né dr. Szőke Rita bírónő is jóváhagyta. Elmondta, hogy azért nevesíti e bírókat, mert hazánk kiszolgáltatott állampolgárai jelenlegi élethelyzetükben olyan mértékű az elkeseredettség, és csalódottság, hogy a pozitív történéseket is nyilvánosságra kell hozni, hogy legyen továbbra is hitük, hogy az igazság fénye még mindig létezik.
Kérte továbbá, hogy külön írjam meg azt is, hogy megköszöni dr. Szepesházi Péter ügyvéd úr munkáját, aki kiállt mellette, és támogatta őt, képviselte, valamint megköszöni Figler Csaba újságírói tevékenységét is, aki szintén segítséget nyújtott számára az egyébként is nagyon nehéz élethelyzetében.
Az ügyészség munkáját is értékelte. Elmondta, hogy a Szekszárdi Járási ügyészségnek ezt az ellene kreált ügyet meg kellett volna szüntetnie, de meglátása szerint ez egyfajta retorzió volt vele szemben, mert részbeni pert nyert a Legfőbb Ügyészséggel szemben 2020. év elején, akik megsértették személyiségi jogait, ami szintén egyedi eset. Juditnak nincs tudomása arról, hogy ilyen elmarasztalás történt volna a Legfőbb Ügyészség ellen az elmúlt időszakban. Gyanusítotti kihallgatására a feljelentést követően a feljelentés után közel 1 év múlva, LÜ elleni pernyertessége után 2020. júniusában került sor, amelyet büntettben indítottam meg teljesen megalapozatlanul. Dr. Eszteri Zoltán Szekszárdi Járási ügyész vádolta be, majd Szima Judit felszólamlátás követően, melyet a Tolna megyei főügyésznek címzett, válaszul az egész megye elfogultsági kifogást jelentett be vele szemben, és ügye a Pécsi Járási ügyészségre került. Ahol továbbra sem a jog mentén haladtak, és úgy kértek a felmentő ítéletre is súlyosítást, hogy a cselekménye nem volt büntetőjogi kategória.
Annak ellenére vádolta be az ügyészség Szima Juditot, hogy a polgári perben becsatolt költségkedvezménye kérelme nyomtatvány egy pontjánál történő helytelen kitöltése nem eredményezi bűncselekmény elkövetését.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság által lefolytatott nyomozás Szima Judit minden állítását alátámasztotta, azaz azt, hogy nem történt bűncselekmény, de állást foglalni nem mert, azt felterjesztette az ügyészségre. A rendőrhatóság azt is megállapította, hogy Szima Judit az általa becsatolt okiratok valósak voltak, minden feljelentői állítás cáfolva lett, mégis a valós tényeket figyelmen kívül hagyva az ügyészség vádat emelt feljelentő mind a 3 vádpontját illetően:
- Egyik vádpont az volt, hogy tanuló gyermekét, aki abban az időszakban más helyen tanult nem volt joga közös háztartásbelinek venni, mely jogszabályokkal is - alátámasztottan megalapozatlan állítás volt. Ezt másodfokra már nem is terjesztette fel az ügyészség.
- Másik vádpont az volt, hogy a lakás amelyben él, a nyomtatvány szerint kért lakás becsült értékét adta meg, amellyel semmiféle hamisságot nem követett e. Szima Judit legjobb tudása szerint adott egy becsült értéket. E vádpont bizonyítása okán a feljelentő Szima Judittól megszerzett szakértői véleményt csatolt, az ingatlan értékét bizonyítandó, de eljárás nem indult az ügyvéd ellen, hiába kezdeményezte azt Szima Judit. Másodfokú bíróság is osztotta Szima Judit védekezését, első fokú bíróság megállapítását, miszerint a forgalmi értéknek nincs relevanciája, mert a nyomtatvány becsült értéket kér.
- Harmadik vádpont az volt, hogy a jövedelme összegét rossz rublikába írta, amit helytelen kitöltésnek lehet venni, de minden csatolt dokumentuma valós volt, a költségeket megfelelően tételezte.
A másodfokú bíróság is azt állapította meg, hogy Szima Juditnál nincs bűnös szándék, sem rosszhiszeműség, ezért őt fel kellett menteni.
Szima Judit 2020. júniusa óta állt büntetőeljárás hatálya alatt, több mint 2,5 évig, . Ennyit vett el létezéséből dr. Balázs Ildikó feljelentő és az erőszakszervezet tagjai, valamint azok, akik nem a jog és erkölcs mentén haladva akarták nyomorítani életét.
Szima Judit azzal zárta le a beszélgetést, hogy az igaz­ság fénye még mindig létezik, és annak megismerése miatti békéért nem hanyagolhatunk el egyetlen utat, sem ösvényt, ami közelebb visz hozzá.
 
A.A
Itt olvashatod az előzményt:
Rovatok: 
Egyéb

Hozzászólások

 #
Hallelujah...
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1