Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Megtalált ellenség

  Európa és Magyarország is most mintha egy kótyagos bűnbakkereső állapotában vergődne, tombolna. Ki tette mindazt, ami történt, és történni fog velünk! Ki vette fel a kölcsönöket, és mire költötte el, ki rendelte meg sorra és csapta össze a meddő, soha meg nem térülő beruházásokat, és ki mire költötte el, ki engedte meg, hogy a bankok adósságcsapdába csalogathassák a kölcsönt felvevőket, ki ölte ki az életkedvet és a hitet a lelkekből?
  Politológusok, közgazdászok, szociológusok, poros archívumokban kartotékokat kotorászó történészek, levéltárosok addig keresgéltek, míg megtaláltatott a válasz és az ellenség, együtt kiáltanak fel büszkén lefelé mutatva,- a NÉP.
   Most fizetni kell hetedíziglen is, mert némelyikünk oly óvatlan volt, hogy utódokat hagyott itt túszul a jövőnek. Fizetni kell az évtizedeken át csilléket toló bányásznak, a hajógyári lakatosnak, aki a vaslemez kopácsolásába süketült meg, a földjét megművelni akaró gazdának, a kontraszelektált, szellemileg lebénított értelmiségnek, és a majd hárommillió nyugdíjasnak és leszázalékoltnak. Ez utóbbi társadalmi csoporttal a hatalomnak az a baja, hogy hiába pusztulnak el egyre gyorsabban, az újratermelődésűk még gyorsabb. 
  Tagadni próbálják, de Európa szerte és nálunk is a megszorítás a kulcsszó, és sorjáznak a jobbágyszolgáltatásokra emlékeztető sarcjellegű adók, biztosítások, regisztrációs járadékok, ÁFÁ-k, melyek sorvasztják a lakosságot és gazdaságot, és a negatív, önpusztító statisztikák élére taszítják fel a magyart.
   Mert nem a politikusok, nem a közgazdászok és mindenféle pártideológusok, nem a bankárok, és a brókerek, nem a privatizátorok és a közbeszerzési csalások győztesei az okai a válságnak és a nyomornak, hanem a NÉP. A bűn és a bűnös nincs megnevezve, tehát kollektivizálódik az egész nemzetre.
  Miért is ne? Volt ez a nép már török-barát kuruc, osztrák-barát labanc, rebellis, betyár, Kossuth Lajos, Ferenc Jóska, Kun Béla, majd Horthy, Szálasi katonája, a szláv és román néptengerbe csöppent, büdös magyar, utolsó csatlós, ellenforradalmár, népnyúzó kulák, hol egymás után, máskor meg mind egyszerre.       
    Mit nekünk ez a túlköltekezésről és könnyelműségről szóló vád, és azt követő könnyed nyomor és éhhalál, mit nekünk ez a kis enyhének ígért, de végzetesnek tűnő bűnhődés, akár a mások által elkövetett bűnökért is. A tehetetlensége, vagy fanatizmusa miatt maradásra kényszerülő tömeg, mindig jó eszközül szolgált a leszámoláshoz az önmagáról elmutogató, öncélú politikai hierarchiáknak.

Mezei István 

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1