Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Nostradamus, a nyirkai jóslat és a magyar jelen

Nostradamus, a nagy jöv?látó foglalkozott a magyarok sorsával, s ha XIX. századi hamisítvány is a ránk vonatkozó részlet, így is 150 évvel megel?zi a mai id?szakot. Tehát valaki, aki az ? nyomdokain járt, szintén látott valamit, vagy feldolgozta a mester korábbi meglátásait. A nyirkai jóslat tudós emberei ötven évvel ezel?tt jelezték el?re a magyar jelent, s ami a legfontosabb, mindkett?b?l kit?nik a nagy érvágás, majd az azt követ? fellendülés, avagy vér után a remény. Nostradamus, a nagy jöv?látó foglalkozott a magyarok sorsával, s ha XIX. századi hamisítvány is a ránk vonatkozó részlet, így is 150 évvel megel?zi a mai id?szakot. Tehát valaki, aki az ? nyomdokain járt, szintén látott valamit, vagy feldolgozta a mester korábbi meglátásait. A nyirkai jóslat tudós emberei ötven évvel ezel?tt jelezték el?re a magyar jelent, s ami a legfontosabb, mindkett?b?l kit?nik a nagy érvágás, majd az azt követ? fellendülés, avagy vér után a remény. Sokan kétségbe vonták a http://hunhir.hu/index.php?pid=ony&id=000364 szerepelteket, voltak, akik viszont teljes mértékben magukévá tették. Egy valami viszont biztos: évtizedekkel el?re ennyire látni a jelenlegi magyar helyzetet, illetve az elmúlt egypár év történését, nem lehet csupán a véletlen, vagy a fantázia szüleménye. Szentmihályi Szabó Péter fedezte fel Nostradamus magyarokra vonatkozó jövendöléseit, s noha nyelvezete alapján azt állapította meg, hogy az 1840-es években íródott, nem tartotta kizártnak, hogy egy régi nostradamusi m? átdolgozása. Ilyen szempontból tehát mindegy, hogy az 1800-as évek eleje, vagy az 1840-es évek, hiszen olyan el?relátás ez az id? függvényében, amit egy akkori reálisan gondolkodó ember semmiképpen sem képzelhetett el úgy, ahogy a jövendölések alapján a jelenkori magyar történelemre lehet következtetni. Ha valaki egy kicsit is belegondol, egyb?l azonosítani tud történelmi helyzetet, szerepl?t, és ami a legfontosabb, az egész látásmód tükrözi az igaz magyarokban mindig meglév?, kiolthatatlan reményt. Zárójelben olvasónk megjegyzéseit közöljük, amivel természetesen akár a kapcsolódó fórumon is lehet vitatkozni. A régi rablók egy csoportja fondorlattal szerez hatalmat, nagy ez a zsák és nagy a foltja, szabad patkányok jót harapnak. de meggy?löli ?ket a nép, a patkányok elmenekülnek, elválik egymástól vörös és a kék, hátrahagyják az eltékozolt földet. (2006-os választások: MSZP-SZDSZ gy?zelem hazugsággal; elválik egymástól az MSZP és az SZDSZ) Fiatal arc, hamar lesz els? ember, de az elnyomó rend bevégzi ?alatta. Hazugságból nem jön létre rendszer: valaki lehetett volna, s nem jött el a napja. Okos fiú, gondol a jöv?re, pénzzel foglalkozik, nem politikával, B?re alatt is pénz van, és vastag a b?re, de nem jut magasra árulása által. (véleményem szerint ez Gyurcsány, esetleg Kóka) Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország, a róka egyedül sokat téved, a hiéna megássa a sírját. Végtelen a nép ostobasága, de lassan feltámad az új er?, nem hallgat róka hiéna szavára, Pannónia nem lesz dögtemet?. (Gyurcsány és Kóka vezeti a népet. Bár ostoba a nép, de lassan feltámad ereje) Idegen uzsorás sok magyar arannyal kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat. A kis ország felett sötét angyal, az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat. Undok pofája akár az ördögé, számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot, eladja országát, mely sosem volt övé, s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok. (az uzsorás nem tudom ki lehet, de a nép haragja végez vele, vagy börtönbe kerül) Magyar uzsorás sok idegen arannyal kiszolgál elnyomó idegen hatalmat. Kis ország felett sötét angyal, az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat. Undok pofája akár az ördögé, számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem, eladja országát, mely sosem volt övé, gyilkos kór végez vele, vagy szégyen. (itt sem tudom ki lehet az uzsorás, de sorsa meg van pecsételve) Ötven esztend? lejártán új világ lesz, a magyarok végre kézbeveszik sorsuk. Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka, a törvény az uzsorásokat sújtja. Az ország még sokáig nem lesz gazdag, de többé senki sem hal éhen, a néppel új királyt is választatnak, s kezd?dik elölr?l minden, mint régen. (az 50 esztend? úgy gondolom az 56-os forradalom 50. évfordulója, amikor is a magyarok tényleg elkezdték kézbe venni sorsukat. Életbe lép a Szent Koronára alapuló történelmi alkotmány.) A második ezredév után Pannónia váratlan er?re kap, királyok gy?lése lesz Budán, de császáruk magyar marad. Kelet s nyugat központja lesz, egy évszázadra legy?zhetetlen, szembeszállni velük nem érdemes: uralkodik a Lélek és a Szellem. (ez még nem teljesen érthet?, de a második ezredév után az mostanában van) Jön majd egy ember, a második millenium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: ? lesz az itt, ki Pannonföldr?l Istenhez kiált, és Isten meghallgatja imádságait. ? lészen az, kinek uralkodása folytán Pannnónia ismét er?s lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az ? szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat. (új vezet?je lesz az országnak, aki által újra er? lesz Magyarország. Ja, és a második milennium az 2000-ben volt, tehát az utána az mostanában van) A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és er?s, visszatér hazájába mindegyik magyar, s magyar földben nyugszik minden ?s. De a magyar föld része lesz a nagynak, er?s királyság, melynek nincs határa, a keresztények farkasai már nem ugatnak, Krisztus ellenségeit a föld kizárja. (ha visszatér hazájába minden magyar, az jelentheti az ország újraegyesítését is. A következ? sor pedig ezt meger?síti, ugyanis az ?sök (akik most esetleg Szlovák, Románr30; földben nyugosznak a trianoni szörny?ség miatt) csak akkor tudnak ismét magyar földben nyugodni, ha Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék ismét Magyarország része lesz.) Az Erd?n túl él az ország jobbja, de számában kisebbik része, földjét az er?sebb elrabolja, ezeregyszázból nyolcvan évre. Már csupán nyelvében él, de él még, s gyarapszik, míg Erd?n innen fogynak, az ? küzdelmük hozza el a békét és egységet minden magyaroknak. (Erdély kivívja az autonómiát és visszajön az anyaországhoz. Ez elindít egy folyamatot, aminek az lesz a vége, hogy egyesül az ország újra.) hunhír.hu

 

Rovatok: 
Archívum
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1