Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Sajtóközlemény a földtörvényről és annak társadalmi vitájáról

A Kormány érdemi társadalmi egyeztetés nélkül és a Vidékfejlesztési Minisztérium megtévesztő nyilatkozatával nyújtotta be a parlament elé a földtörvény tervezetét.

  1. A hírekben mindenütt megjelent állítás, hogy "A VM emlékeztet: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter április közepén társadalmi vitára bocsátotta az új földtörvény vitairatát." egyszerűen képtelenség. Társadalmi egyeztetés, vita előterjesztés nélkül nem kezdeményezhető. A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség a "Nem én kiáltok, a föld dübörög" címmel május 5-én rendezett V. Országos Értekezletének Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványának bevezetőjében is leszögezte, hogy a Kormányzat közismert előterjesztés és írott, vagy bármilyen más formában nyilvánosan elérhető javaslat nélkül hirdette meg a „földtörvény társadalmi vitáját. A földtörvény kérdésében az első vitára alkalmas előterjesztést tehát nem a VM, hanem ezzel a Közindítvánnyal, a TAHSZ V. Országos Értekezlete szolgáltatta.
  2. Érdemi társadalmi egyeztetés törvénytervezet nélkül ugyancsak képtelenség és szakít azon - eddig elvárt - törvénykezési gyakorlattal, hogy stratégiai törvénytervezet a parlament elé csakis széleskörű társadalmi egyeztetés után nyújtható be csupán. A június 23.-ára "A magyar családok jövője a magyar föld" címmel összehívott VI. Országos Értekezlet megállapította, hogy a Kormány által júniusban közzétett "koncepciós vitaanyag" sem alkalmas érdemi társadalmi vitára, minthogy nem tartalmaz normatív javaslatokat, hemzseg a célkitűzések és a szabályozási elvek ellentmondásaitól, nem ad továbbra sem választ a Kormány által meghirdetett és a VM illetve az NFA által folytatott gyakorlat szöges ellentmondásaira, sőt, a családi kisgazdaságok támogatása helyett továbbra is a nagybirtokrendszer növelését eredményező szabályozási elveket tartalmaz. Ennek ellenére normatív földtörvény tervezet a mai napon történt benyújtásáig nem került nyilvánosságra, helyette a kormányprogramot ismétlő, azonban számos kérdésben annak ellentmondó intézkedéseket előrevetítő elvi "vitaanyag" volt csupán a VFM honlapján elérhető.

Az értekezlet egyetértett abban, hogy a koncepciós vitaanyag legfeljebb, mint "elismerésre méltó szakmai – intézményi bravúrnak nevezhető, mert a családi gazdálkodás, a kis – és középüzemek támogatásának a politikai jelszavával leplezi a jogi rendezés valóságát. Azt, hogy a törvény nem kívánja megváltoztatni a mai nagybirtokrendszert (ezt hamis közgazdasági ideológiával, legfeljebb közvetett pénzügyi szabályozókkal, hosszú távon ígéri), ellenkezőleg, a földmoratórium lejártával a mai gazdálkodási egyeduralmát a földtulajdoni monopólium megszerzésével biztosítja. Nyilvánvaló: a tervezett jogalkotás merőben ellentétes a Kormány földprogramjával."

  1. A TAHSZ V. és VI Országos Értekezlete és Közindítványa is világosan kifejtette, hogy semmilyen kérdőíves kiértékelés, különösen nem egyetlen, előre nem tisztázott szervezet (jelen esetben a Falugazda Egyesület) által benyújtott kérdőívek tartalma nem helyettesítheti az érdemi társadalmi egyeztetést, vitát a földtörvény tervezetéről. A június 23.-i értekezlet felvételei a világhálón az alábbi címeken tekinthetők meg (többek között):
  2. Végképp nem tekinthető társadalmi vitának és egyeztetésnek, ha olyanokkal egyeztetnek, akik bármilyen (anyagi, vagy hivatali, …) közvetlen függőségben állnak a kormánnyal (pl: Falugazdák). S különösen nem, ha azokkal egyeztet a Kormány, akik egyébként is a parlamenti vita (a hatalom) résztvevői (amint a július 3-án a parlamenti ellenzéki pártokkal egyeztetés esetében történt, s melyről aznap adott a tárca tájékoztatást), akik ugyancsak a társadalom adó forintjaiból gazdálkodnak és nem a saját verejtékes munkájából, mint a földet művelő gazdák. A július 9-én a Professzorok Batthyány Körével történt egyeztetés gyenge alap ahhoz, hogy az előzetes társadalmi vita érdeminek legyen nevezhető, miközben a mai napig nem érkezett válasz sem a kajászói és váli gazdák levelére, sem a Százak Tanácsa levelére, sem az Élőlánc Magyarországért petícióira, azaz a már korábban megnyilatkozó szervezetek, közösségek szakmai-közéleti indítványaira.

A TAHSZ VI. Országos Értekezlete előtt kiadott sajtóközleményünkben még azt írhattuk, hogy "Örömmel értesültünk a híradásokból arról, hogy a Kormány társadalmi vitát kíván lefolytatni (http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/elhalasztjak_a_foldtorveny_beterjeszteset.521650.html) a készülő földtörvénytervezetről bevonva abba az érdekeltek társadalmi és érdekvédelmi szervezeteit, valamint magukat a gazdákat.", ezzel szemben az egy héttel ezelőtt megjelent első hírekből is arról értesülhettünk, hogy a mindmáig nyilvánosságra nem hozott, ám a mai napon a parlament elé benyújtott földtörvény tervezet társadalmi egyeztetéseként a VM honlapjáról letölthető és a (talán erre felkért?) Falugazda Egyesület által összegyűjtött kérdőívek szolgáltak. Ez elfogadhatatlan.

  1. Bármennyire is teljesülni látszott a TAHSZ Közindítványának (Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány) erre vonatkozó pontja, a mai napig (több mint két hónap elteltével) sem érkezett érdemi válasz az abban foglaltakra, a nyílt parlamenti vitanapra tett kezdeményezésünkre. S nem vették fel az indítványban megszólított illetékesek a kapcsolatot a – tudtunkkal a földtörvény ügyében máig egyetlen – Közindítvány kezdeményezőivel.

A jelen helyzetben a TAHSZ szervezőbizottsága felhívással fordul minden gazdaszervezethez, a földtörvény ügyében érdekelt minden társadalmi szervezet képviselőjéhez, hogy a magyar föld kérdésében a magyar társadalom követeléseinek egyeztetése érdekében vegyen részt a Magyarok Világszövetsége VIII. Kongresszusának keretében 2012. augusztus 17-én Budapesten, a Magyarok Háza Kossuth termében "Nem én kiáltok, a föld dübörög" címmel rendezendő földügyi konferencián.

Jelenleg a Kormány által a parlament elé benyújtott földtörvény tervezet itt érhető el. (https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dazU5Z2NYVEVVZGs/edit)

Végszóként csak megismételni tudjuk, a legutóbbi sajtóközleményünkben – mára már jóslatnak is tekinthető – felszólítást a köztisztviselőkhöz:

"Nos, Kedves Méltóságos Hölgyek és Urak!

Akkor legyen elég a bújócskából, elő a farbával a kormány közeli körökből is! Itt az ideje! Ez a történet már és most a magyar földről, hazáról és nemzetről, s nem holmi árucsere-forgalmi vagy pártközi megállapodásról szól!"

Csatlakozz
most a Nemzet- és Földvédő Közindítványhoz,
mert holnap már késő lehet!

www.TAHSZ.com

Fetzer János főszervező és Dr. Boór Ferenc szóvivő
TAHSZ titkárság

Rovatok: 
Politika

Hozzászólások

 #
Új Trianon előkészítése folyik! A termőföldet nem lehet elvinni! De a félországot el lehet venni! Erdélyt siratók meg síránkoznak, de ennyit se tudnak! „Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, vagy érzi a maga szellemi silányságát.” Szabó Dezső A nemzeti egység fogalma, határai, feltételei. A termőföld eladásának előkészítése, jelenleg csak a viták szintjén zajlik, de a mindennél szentebb Európa-uniós követelményeknek való szolgai megfelelés lehetővé teszi majd. A földet el lehet adni, mert azt nem lehet elvinni, mondják a magukat okosnak képzelő ostobák! Miközben Erdély elvesztéséért krokodilkönnyeket hullatnak, nem jut az elhülyült eszükbe, hogy az erdélyi földbirtokok jelentős részét előbb fölvásárolták a románok, és csak azután zavarták el a tulajdonost! Mert azt viszont el lehet! Ma a „zsebszerződések” korában, azt sem lehet tudni, mennyi föld van eladva máris. A kormány felderítési próbálkozása siralmas kudarc, a falusi alkoholisták, buta öregek is túljárnak az eszén! Ennyit az országvezetés „bölcsességéről” Az országvezetést a lakosság fogyása is csak a szólamok szintjén foglalkoztatja. Amit tesz: elvonja (adónyomorba dönti) azt, aki dolgozik, és eltartja azt, aki nem, de szabad idejét nagytömegű gyermek előállításával tölti. "„Akkor nem sírtak az Urak, amikor a román jött, a román olcsóbb volt, és alázatosabb” —írta Ady. Így cserélődött ki egész vidékek lakossága! Ma nem vidékek, hanem az ország lakossága „cserélődik” ki, és ma sem, „sírnak az urak” hanem támogatják, gyorsítják a folyamatot kínai és mindenféle bevándorló ide csalogatásával, egyedül a magyar nem kívánatos, mert az követelőzik, nyakas, nehezen kezelhető!
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1