Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Támadás az MVSZ ellen - Dr. Drábik János levele Deák Ernőnek, a Bécsi Napló főszerkesztőjének

   A kéthavonta megjelenő Bécsi Napló 2017. évi január-februári számában példátlan rágalmazásra ragadtatta magát a Magyarok Világszövetségével és annak elnökével szemben. Ezt az irományt olvasva, és ismerve számos állításának elképesztően valótlan voltát, joggal merül fel az olvasóban az a kérdés, amelyet a Magyarok Világszövetségének korábbi elnökhelyettese, Fuksz Sándor is felvet: Mi értelme van annak, hogy ennyi valótlan állítást, ilyen sok rágalmat és becsületsértést elkövető lapot magyar emberek olvassanak? Cui prodest? Avagy kinek az érdeke? A magyarságnak semmiképpen. Az eset megszólalásra késztette a magyar közélet számos szereplőjét. Alább közzétesszük Dr. Drábik János hozzászólását.

Kedves Deák Ernő úr!

   Magyarként, magyar és amerikai jogtanácsosként, a Szabad Európa Rádió egykori vezető programszerkesztőjeként, több mint húsz, közéleti kérdésekkel foglalkozó kötet szerzőjeként, szeretném megosztani bánatomat önnel. Rendkívül nagy szomorúsággal tölt el az az írás, amely Papp László tollából jelent meg a Bécsi Napló 2017. január-februári lapszámában. Családi örökségként hordom magammal azt az értékrendet, amelyben minden mást megelőznek az igaz tények. Ragaszkodtam az igaz tények kimondásához akkor is, amikor emiatt évekig nem kaphattam állást hazámban a kommunista uralom alatt.
Papp László valamiért úgy döntött, hogy elhallgatja, meghamisítja és átértelmezi a tényeket. Huszonöt éve aktívan veszek részt a Magyarok Világszövetségének a tevékenységében. 1998-ig még mint müncheni lakos, majd visszatérve szülővárosomba, Budapestre, mint visszatelepült magyar. Közvetlen közelről ismerem a Magyarok Világszövetségének a tevékenységét, beleértve azokat az eseményeket és személyeket is, amelyekről és akikről Papp László beszámolt.
Az MVSZ korábban megbecsült tagja, aki egy rövid ideig a Nyugati Régió elnöki tisztét is betöltötte, csúsztatásokkal és bizonyítható valótlanságokkal teli írásában sajnos félrevezeti a Bécsi Napló olvasóit és minden magyar honfitársunkat, akihez ez a rossz szándékú és ferdítésekkel teli írás eljut.
Most nem megyek bele a részletekbe, de ha a Főszerkesztő úr igényt tart arra, hogy a konkrét állításokra konkrét cáfolattal válaszoljak, természetesen attól sem zárkózok el.
   Az MVSZ jelenlegi elnökét, Patrubány Miklóst, nemcsak kiemelkedő vezetőnek ismertem meg, hanem olyan igaz magyar embernek, aki egész életét a magyar nemzetépítés szolgálatának szentelte. Példa nélkül álló teljesítmény, hogy a Magyarok Világszövetségét, ezt a nagy múltú és tekintélyes egyesületet, 2000 decembere óta minden köztámogatás nélkül, sikeresen működteti. Az MVSZ vezetése alatt rendkívül sok fontos feladatot látott el. A nemzetépítést hatékonyan segítő számos stratégiai célt fogalmazott meg és vitt sikerre.  Ha összeállítjuk az elvégzett munkák listáját, az immáron több kötetet tesz ki. Patrubány Miklós élete közben – szó szerint - folyamatosan veszélyben forgott. Mindezt kemény bizonyítékokkal lehet alátámasztani.
Patrubány Miklós vezetői alkalmassága, hozzáértése, igaz magyarsága mindenki számára nyilvánvaló, aki hosszabb időn át együtt dolgozott vele ezekben a nehéz években. Munkatársai is tiszteletdíj nélkül, hazaszeretetből végezték és végzik munkájukat a Magyarok Világszövetsége sikeres működtetésében. Azt szokták mondani, hogy az idő mindent a helyére tesz. Azoknak azonban, akik hajlandók megismerni az igaz tényeket, nem kell addig várniuk, amíg az idő igazságot szolgáltat.

Tisztelt Deák Ernő úr!

Azt szeretném, ahogyan korábban is mindig tette, hogy ezúttal is álljon az igazság mellé. Magam részéről kész vagyok segíteni az igaz tények mielőbbi közreadásában. Ez irányú erőfeszítéseit előre is hálásan köszönöm. 

Dr. Drábik János
a magyar nemzet egy tagja,
a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottságának elnöke 

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1