Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Az igazság (előbb-utóbb) kiderül

   A Szekszárdi Járásbíróság Szima Juditot a bűncselekmény elkövetése vádja alól felmentette. Akinek van lelke, annak van szégyenérzete, lelkiismerete.
   Rövid háttérismertetés: dr. Balázs Ildikó a TMRSZ nevében, annak képviselőjeként 2019.júniusától 4 feljelentést tett Szima Judit, a rendvédelem történelmi legendája ellen azzal a célzattal,  hogy a rendelkezésre álló tények alapján, őt a börtönbe visszajuttassák, és érdekei érvényre jutásában teljességgel megakadályozzák.
   Sok minden az ember eszébe jut akkor, amikor annak idején a TMRSZ kiállt Szima Judit mellett, és az ellene indított büntetőeljárást koncepciós eljárásnak ítélte, és kimondta, hogy amennyiben a főtitkárukat elítélik, úgy mindent megtesznek a rehabilitációja és egyéb más juttatásai visszaállítása érdekében.
    Ezzel egyidejűleg a TMRSZ Alapszabályában is rendelkeztek az alapítójuk tagságának többletjogosultságai tekintetében, és a legmagasabb testületi határozatokban is.
   E feladat végrehajtására dr. Balázs Ildikó lett megbízva, így lett a szervezet főtitkára. Dr. Balázs Ildikó, e testületi döntéseknek nem tett eleget, Szima Judit rehabilitációja érdekében nem tett intézkedéseket, illetve látszólagos megtévesztő tevékenységet végzett.
   Szima Juditot a börtönben,  ügyvédje és kapcsolattartójaként, folyamatosan félretájékoztatta. Idő múlásával a TMRSZ által átvállalt döntésnek megfelelően a rábízott Szima Judit gyermekét is elvette, elzárta az édesanya elől. Tudomásom szerint minősíthetetlen cselekedetekre is rábírva a gyermeket.
   Ezen folyamat áttekintésekor és értékelésekor csakis azt látom, hogy ez egy tudatos, és manipulatív magatartás volt, Szima Judit egészségi állapotának megroppantása, pszichés állapotának teljes megsemmisítésének célzatával a teljes tönkretétele.
   Ezt a folyamatot támasztja alá az is, hogy Szima Judit tulajdonát képező minden okiratát, közokiratait stb… a TMRSZ székhelyről történő - ma már tényként kezelendő jogellenes- kiköltözésekor elvittek. Annak egy részét adták csak át, hosszas utánajárást követően.
   Mai napig annyira magabiztos dr. Balázs Ildikó, hogy a tisztességes eljárás kereteit továbbra is semmibe veszi, a minimális együttműködést is megtagadja, és utasításának megfelelően a TMRSZ a megkereséseire továbbra sem válaszol.
   Ennek megértéséhez az is hozzátartozik, hogy ez egy szakszervezet, és dr. Balázs Ildikó mint a TMRSZ szervezet képviselője, tagjai képviseletére lett megválasztva. Mégis dr. Balázs Ildikó ahelyett, hogy együttműködött volna Szima Judittal, ellene, - mint a szervezet tagja ellen - tett 4 hamis feljelentést, hogy érdekei érvényre juttatásában megakadályozza, és a koholt elítéltetésének jogosságát bizonyítsa, melyet még írásos formába is leírt több alkalommal. Azaz saját magát verte szemközt, és valótlant állított.
    dr. Balázs Ildikó a TMRSZ nevében tett 4 feljelentéséből két esetben a rendőrség az eljárást megszüntette, egy esetben a magánvádas eljárása kezdeményezésekor azt a bíróság szüntette meg bűncselekmény hiányában. E feljelentésekor, a Szima Juditot egyedül képviselő dr. Szepesházi Péter ügyvédet is feljelentette, hogy ráijesszenek az ügyvédre, Szima Judit képviseletétől a polgári ügyekben elálljon. E negyedik esetben nem jogerősen, 2022.03.01-n került erre sor,  de dr. Szepesházi Péter ügyvéd úr védője állt Szima Judit mellett.
   Elgondolkodok, hogy a bűn égbekiáltó, az a sanyargatás, amit Szima Judit ellen elkövetett a szervezet nevében, de e szervezet tagjai is bűnösökké váltak, mert megengedték e cselekedeteket.
   Vajon a rendvédelem dolgozóinak, - akiket képviselt korábban Szima Judit, - és a TMRSZ vezetőségének, tagjainak van-e szégyenérzete??
   Ugyanis mai napig nem hallom, hogy tettek volna lépéseket a tekintetben, hogy Szima Judit rehabilitációja elkezdődjön, és megkövessék őt az általuk is elkövetett rémséges tetteikért.
   Arról sem hallani, hogy dr. Balázs Ildikó ellen elindították volna a méltatlansági eljárásukat, és kezdeményezték volna a kizárását, eltanácsolását, avagy elhatárolódtak volna tőle.
   Későbbiekben, ha lesz rá lehetőségem leírom ennek a feljelentésnek részleteit.
Ezzel zárom most tájékoztatómat, gondolataimat: Akinek van lelke, annak van szégyenérzete, lelkiismerete.

Gondolatom utolsó bekezdését a TMRSZ 2017-es Kongresszusán tett határozat utolsó bekezdéséből vettem, melyet a TMRSZ főtitkára dr. Balázs Ildikó írt alá:

„ Nyomatékosítja a Kongresszus, hogy Szima Juditot szakszervezetünk szülőanyjának és megbecsült örökös főtitkárának tartja kortól, kormányzattól és jogtalanságoktól függetlenül. Elítélése, börtönbe záratása, földönfutóvá tétele politikai döntés. Ítélői felett az utókor fog ítélkezést kimondani, remélhetőleg minél előbb.”

   E határozat időpontjában Szima Judit elárulása már elő volt készítve. Az áruló(k), ki szándékosan, ki nemtörődömségből, de ítélkeztek saját maguk felett, erkölcstelenek lettek.
A főtitkár Júdásá(iainak) nak bére a 30 ezüst! Megérte?

A.A.

 

 

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1