Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit
Lengyel János

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Történelem

A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.  
A magyar ember emelt fővel jár, így viselete is tiszteletet parancsoló.

Így pusztították el a Habsburgok várainkat

2015. április 19., 10:05 magyartudat.com

Történelmünkben előkelő helyet foglal el váraink Habsburgok által történt módszeres fölrobbantásának a sorozata.

Több mint egymillió keresztényt küldtek a halálba

Az első modern kori népirtásra, az Oszmán Birodalomban élő keresztény örmények szisztematikus megsemmisítésének századik évfordulójára emlékezik a világ a jövő héten, április 24-én. Megrázó korabeli felvételek az f22-n.

Mit keres Yoda mester egy 14. századi kéziraton?

A Csillagok háborújából ismert Yoda nagymesterhez hasonlító figurát fedeztek fel brit kutatók egy hétszáz éves, a pápai dekrétumokat összefoglaló szövegben. Az élénk fantáziájú középkori alkotó a bibliai Sámson-történet egyik szereplőjét ábrázolta zöld lényként.

A rejtélyes pilisszántói Pálos Keresztes Kő

2000 szeptemberében a pilisszántói régi temetőben végzett ásatások során egy titokzatos vésetekkel ellátott kődarab került elő, amely a Pálos Keresztes Kő nevet kapta, mivel többek szerint ez a kődarab a pálos rendet alapító Özséb sírkövének egy darabja lehet.

1445. április 18. | Hunyadi János erdélyi vajda Vitéz Jánost ajánlja a váradi püspökségre

Szerző: Tarján M. Tamás

1445. április 18-án ajánlotta Hunyadi János vajda és főkapitány a Várna melletti, előző évben elvesztett ütközetben elesett váradi püspök székének betöltésére Vitéz János prépostot, a humanizmus egyik legjelentősebb magyarországi képviselőjét.

DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek!

A magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek! Itt a DNS vizsgálat eredménye!

  

557 évvel ezelőtt választották Hunyadi Mátyást királlyá

2015. január 24., 05:20 magyarno.com
"Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra"

Nagy Sándor anyja orgiázhatott Amphipoliszban

Nagy Sándor léha, kígyóimádó anyja is fekhet a hatalmas makedón sírban.

Kétszázezer magyart nyelt el Szibéria

A "felszabadító" Vörös Hadsereg konkrét tervszámokkal érkezett Magyarországra: 600 ezer embert hurcoltak el, egyharmaduk soha nem tért haza.

1761. október 2. | Mikes Kelemen halála

Szerző: Tarján M. Tamás

„Én úgy szeretem már Rodostót, hogy soha el nem felejthetem Zágont!”
(Mikes Kelemen)

1918. szeptember 30. | Szabó Ervin halála

1918. szeptember 30-án hunyt el Szabó Ervin, a dualizmus korszakának egyik legjelentősebb baloldali radikális ideológusa, aki anarcho-szindikalista eszméivel komoly hatást gyakorolt a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század folyóirat, valamint a szociáldemokraták köreire is. Bár Szabó politikai nézetei és publikációi máig megosztják a közvéleményt, a tudós a – később róla elnevezett – Fővárosi Könyvtár megszervezésében, valamint a hazai könyvtártudomány és szociológia megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett.

Innovatív volt a kőkorszak embere

Sok ezer kőeszköz került napvilágra egy örményországi ásatás során, a 325 ezer éves leletek tanúsága szerint az új szerszámkészítési technológiák helyileg fejlődtek ki Eurázsiában, nem pedig a kirajzó afrikai népesség terjesztette el az Óvilágban, ahogy ezt korábban feltételezték.

1848. szeptember 29. | A pákozdi csata

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.”
(Petőfi Sándor: A vén zászlótartó)

Petőfiért! – 9 -10. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

 „Három hónapig színészkedtem, társaságunk tönkrejutott s én „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem” elbúcsúztam a színészettől Mohácson (de ha Isten segít, nem örökre) s per varios casus tot discrimina rerum Mohácsról Pécs, Szigetvár, Kaposvár, Keszthely, Sümeg és Szombathelyen keresztül Sopronba értem. Itt tanulni akartam, de nem volt semmim s „ex nihilo nihil”; onnan Pozsonyba mentem, itt is úgy jártam; végre innen Pápára s itt némileg csillámlani kezdett szerencsecsillagom. Tarczy, a derék Tarczy az, kinek mindent köszönhetek.”

1886. július 31. | Liszt Ferenc halála

Szerző: Tarján M. Tamás

1886. július 31-én hunyt el Liszt Ferenc zongorista és karmester, Magyarország és a világ egyik leghíresebb és legtehetségesebb zeneszerzője, akinek munkásságát több mint 1400 remekmű dicséri.

1849. július 31. | A segesvári csata

1849. július 31-én győzték le Alexander von Lüders orosz és Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok egyesült erői Bem József maroknyi seregét a Segesvár mellett vívott ütközetben. A magyarok számára gyászos eredménnyel végződő csata elsősorban arról nevezetes, hogy Segesvárnál tűnt el a forradalom és szabadságharc híres költője, Petőfi Sándor.

Siklósi András : A Dózsa-féle parasztháború jelenkori képe

(Elhangzott 2014-07-18-án, a hódmezővásárhelyi VII. Történettudományi Találkozón.)

HOLOKAUSZT RETORIKA

"Magyarország rendkívül nehéz körülmények között úgyszólván heroikus ellenállást tanúsít leghatalmasabb szomszédjával szemben és az általa követelt zsidóellenes intézkedéseknek mindig csak vonakodva és jelentősen csökkentett mértékben tett eleget. Ezzel a lépésenkénti teljesítéssel sikerült az országnak a mai napig háromnegyedmillió zsidó polgárának életét megmentenie."
(Komoly Ottó, a Magyar Cionista Szövetség elnökének 1944. február 25-én írott jelentése a Jewis Agency végrehajtó bizottságának-részlet)).

AMIRŐL NEM HALLOTTÁL MÉG..

"Nem országbeli javaink dicsérete emelheti fel hazánkat, hanem hátramaradásunk s hibáink elismerése s férfias orvoslása, mert nem a vak használ honjának, hanem a szemes, nem a mindent dicsérő, hanem az igazmondó". (Gróf Széchenyi István)

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1