Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Pásztori Tibor Endre cikkei

Kommunikáció

  „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”/Berzsenyi Déniel/ Itt van az idő, a pontos idő a huszonegyedik század 15.évében ébredő tavasz  a tizenkettőre, égre mutató, „elvégeztetett”-re figyelő idő. 

Zászló alatt

La grande nation! I. Napoleon ( Bonaparte 1768-1821 ) 1797-ben kiáltványt intézett az olaszokhoz, amelyben a franciákat igy nevezte: a nagy nemzet! Nem kicsi!

Nagypéntek

    Lélekromboló, véres,  megrendítő, nagy szenvedélyek és eszmék küzdelmét bemutató dráma, gyász és veszteség elemeit egyesítő és ősszesűrítő jelenség fogalmi hordozója: Nagypéntek. A Húsvét feltétele!

Empátia

   Letépett egy aranyszínű almát a fáról, és enyelegve nyújtotta Alexadrosznak. – „Ezt annak add, akit a legszebbnek látsz!”  

Magyar timpanon

  Legyen  ott  a  virtuális  Kárpát-medencei iskola  bejáratát díszítő homlokzaton  a  ballagó diáktarisznya.

Énekmondó riporter

Lantos Sebestyén névvel fodult elő az önmagát verseiben nemcsak Lantosnak, hanem Sebestyén deáknak ( Sebastianus literaturis ) nevező és komoly latin műveltséget szerző, kifogástalanul fogalmazó, és az antik „auktor”-kat jól ismerő, akinek a magyar krónika, történelem, irodalom és zenei  műveltsége messze meghaladta korának átlagát, -  az énekmondó riporter.

PÉCS - Megtörtént a csoda!

     Pécsi tudósok megtalálták azt a gyógymódot, amellyel gyógyítható a rettegett betegség..., a RÁK. A szert a betegek infúzió formájában kapják majd, de a rémséges mellékhatások nélkül győzhetik le a kórt. 

Elidegeníthetetlen

Luther Mártonhoz zokogva tért vissza Elza asszony azzal, hogy sok minden történt vele, s bizony eladta lelkét az ördögnek, mire a válasz így hangzott vígaszul: azt semiképpen nem tehetted, mert a lelked nem a tiéd, - a lélek az Istené!

Jégcsap

 Laurerence Johnston Peter mondása jutott eszembe, ahogy megérkeztem családommal a 2011-es esztendő EU-városba Gödöllőre Eszter unokám esküvőjére: „A demokrácia az a folyamat, ami által az emberek szabadon választhatják azt az embert, akit majd mindenért hibáztatni lehet.”

Hangösvény suttogás

 Lesipuskás az az orvvadász, küzdelmet, kockázatot nem vállaló, csak a kedvező alkalmat leső, hireket, bizalmas értesüléseket titokban terjesztő, a kormányzás kapcsán döntéshozási folyamatban  rendszeresen a jelenségek kialakulását, fejlődését vizsgáló olyan tényező, aki a  környezettel való szoros kölcsönhatásában, a  keskeny, kitaposott gyalogúton a kutatásainak jellegéből adódóan kapcsolódik a társadalomtudományokhoz és a katonai pszihológiához  - a politikai és lélektani háború előtt!

Harmónia

  Legtalányosabb egyensúlyra utaló összhang határozó: a zenében egyidejű hangzás, a dolgok, tényezők és színek esetében egymást kiegészítő viszony és a társadalomban az  embereket összekötő szeretet és összefogás patrónája a görög mitológia halhatatlan istennője, a szépség, vidámság, és művészet, - eszményi rend védőszentje  -  maga a harmónia.

Pamflet

 Lena Leonard egy furcsa lány a Kótyagos szerelem című, 2002 október 11-én bemutatott sikeres filmjében Emily Watson esélyt nyújtott a filmhatásvizsgálatba való betekintésre.

Metapédia

Az a nagy  felelősséghiány, amellyel ma az emberek egymás iránt viseltetnek legjobban bizonyítja az erkölcsi  „érzület” (jellem) aláhanyatlását.”

„A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben találkozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepő,  kiszámíthatatlan,  mint  az  a

POETA DOCTUS

 Lám,  a nap lement s fölkelhet ismét: ránk, ha kurta napunk leáldoz egyszer, mindörökre lehull az éj s az álom – irja a tudós római költő  ( poeta doctus /) Catullus, Caius Valerius (Kr.e 84-54) , aki Adamik Tamás kutató, találó fogalmazása szerint az „emberi kapcsolatok költője.”                                                                                      .  

Merénylet

Lord Bothwell, Stuart Mária skót kiránynő következő férjének Edinburgh, 1567. február 10.-i merénylet irányításával, a férj áldozatként vesztette életét, mely a lét és a valóság alapvető formáját a listás-merényletek sorában, a hires merénylet nevet  viselő kategóriában találta meg helyét
.

CREDO

 Legalsó és legfelső szinten, a társadalom életének úgyszólván minden területén a történelem folyamán a nemzet erkölcsi arculatát úgy igyekeztek kialakítani hogy lehetőleg jól megfeleljen az általános és európai igényeknek. Ez a krédó, kiállás valami mellett, hitvallás, vagy alapelv, amely mind a magán, mind a közösségi életet az ügyhöz való viszonyában hitelessé tette 

ASILUM

Lehetőségként létező menedék:  a menekülőnek védelmet és a bánatosnak vígasztalást nyújt; annak, aki hezitál, tétovázik, meginog vagy habozik...

LAPIDÁCIÓ

„Látnunk is kell egymást, hogy láthatóvá  váljunk” – hívhatom  most is segítségül Csoóri Sándort? Lapidáció ez lapidáris tömören, miként szorongatjuk - évszázadok óta dölyfös fejjel -  markunkban a bünhödés kövét, mint a számonkérés fegyverét.

NEMZETTÉ VÁLÁS

LAPNAPLEMENTE

Lapkelte akár a napkelte, a születés mágiája: rés nyílása, azaz rálátás  a világ és az élet titkára.  Újság jelentése érkezés a lét kategóriájába, helyteremtés a valóságismeretben és korai bepillantás parányi kunyhók, óriás dómok ablakán.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1