Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Pásztori Tibor Endre cikkei

ADVENT

Látogatásunk  útja  jókedvű ébredést követően a Budapesten a Nemzeti mellett vezet a budafoki református templomba.Változatlanul kedélyes  a beszélgetés is, mert annak fonalát vagy elkaptuk, vagy átvettük egymástól. Látszik, szép gondos templom oromzatára írt szöveg: „Te benned   bíztunk  eleitől fogva.. „ hogyan is lett ez Erdélyben kálvini himnusz és hogyan lett a csíksomlyói Mária, siculicidiumi turulmadár vagy Árpád védvonali völgyzár.

FÁTYOL

A kölcsönös engedményekkel járó megegyezés borító anyaga  a selyemből vagy pamutból szőtt lenge, áttetsző, hálószerű szövet: a fátyol.

PRÓFÉTA

  Lényege az, amit a neve mutat: előremondó, vagyis olyan valaki, aki kényszeritöen megszab, előír, a társadalmi együttélés során szabály és irányelv mértékét, nagyságát meghatározza, aki törvényeket hoz, itélkezik és azoknak érvényt szerez. Erdély fővárosa háromnegyedes többséggel szavazott Klaus Iohannisra a 2014.november hó l6-i országos választáson a román államelnöki jelöltre.

PISZOLÓGIA

Levéltár – mint neve is árulkodik -  becses, különleges értékű, féltve őrzött iratok, megbecsült emléktárgyak megőrzésére létesített intézmény, illetve erre a célra rendelt épület, mely fontos vagy vitás közügyekre hivatott döntőerővel hitelt szolgáltatni, vagy éppen valamely korszak történeti eseményeit személyes vonatkozásokkal átszőve megörökített írásműben őrizni.

Mint Phőnix...

Lucius Cornelius Lactantius (33o körül) szerint a napmadár, a phőnix-madár hazája részben Egyiptom, részben Arábia, Ethiopia és India. A tudatban kialakult gondolati forma a hitregéből a halhatatlanság és a megújuló élet jelképeként érkezik Európába, ahol  a neandervölgyiek és a modern ember evolúciós vonala már 6oo.ooo esztendővel ezelőtt ketté vált  A tudományos kutatások és az  eddigi ismereteink szerint a modern ember pedig körülbelül 4o.ooo éve vetette meg lábát Európában.

DIVERZIÓ

        Lidérc, vagy népiesen ludvérc a babona világában időnként bolygótűzként, madár formájában megjelenő gonosz szellem, aki  nyomasztó kinos álmokat okoz.               

MEGTISZTULÁS

  „Les Fleurs de Mal”A romlás virágai Charles Baudelaire /1821-1867/ kötetében  középkori latin nyelven irt verse, a Franciscane meae laudes /Egy francia leány dicsérete/ mesterműként illeszkedik, és minegy folytatása kiván lenni annak az egyházi irodalomnak, amely költői szövegében több tucatnyi Ave Maria sorból indult el a tisztaság védelmében.

Magtitok – titokmag (Halottak napjára)

A világ teremtésekor, amikor minden lenni kezdett  „Hajta tehát aföld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint.”/ Gen.1/12 /

REFORMÁCIÓ

Legtöbb ember éppen megfordítví látja a dolgot: adja  meg az Úr szívem kéréseit, majd akkor gyönyörködöm benne; majd akkor szeretni fogom, majd akkor hálás leszek iránta, majd akkor elismerem a magam Istenének.

SMOG

            „Lila sugárral gyúl a hajnal...” Ölbey Irén költő Adventi hajnalban versre kényszerül... Gyönyörű versre, térdre: a lila csoda adventi imádság bűnbánatába... Csak Vagabund Műveltség tesztje, vagy Immanuel Kant A tiszta ész kritikája lehet a magyar esszencia szinonimája.

ASPEKTUS (alternativ sci-fi)

              ASPEKTUS  (alternativ sci-fi)

              Látvány, amit egységként felfogott képként egy alkalommal lát a szemlélő: látványos voltát a pozitiv töltet, az érdekes, különleges, a tetsző látnivaló kölcsönzi, mig a szomorú látvány a látszólagos negativ töltettel cimborál.

Szorongó méltóság

Szorongó méltóság

LODDZSA

Lakóépületnek erkélyszerű, de a fal síkjából ki nem ugró szögletes keresztmetszetű pillérekre támaszkodó, falnyílást áthidaló boltíves palota- ünnepségek tartására alkalmas nyitott galéria a: loggia, azaz a loddzsa.

ANOMÁLIA

    Legtalálóbb kifejezést a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája ratifikációs folyamatán Németh Zsolt használta, miután a kisebbségvédelmében megállapítja, hogy a nyelvi jogok jelentősége a nyelvi diszkriminációtól túlfűtött Közép- és Kelet-Európában kiemelkedő a „leghagymázasabb” ( önkívülettel járó lázas állapot ) kísérlet a szlovák nyelvtörvény, amely a szlovákságon esett történelmi sérelmekért nyelvi revansot kíván venni és nyomatékosítandó a törvény komolyságát, nyelv rendőrséget állít fel.

STOPVONAL

  Lám a természet örök körforgásában a vetés és aratás, az eső és szárazság, jó egészség és betegség, növekedés és érés, elmúlás és megújulás folyamatában a misztikus őstörténet játszódik le újra és újra, amely azonban magának az istenségnek a magatarásával van ősszefüggésben. 

LAPIS OFFENSIONIS

Lapis, kő, kővémeredt, egy nemzet szívére helyezett erőszak, mozdulatlanná,mozgásképtelenné szótlanná dermesztett rettegés: ez a trianoni trauma, és az ettől való megszabadulás a trianonte-rapia, illetve gyógymód.

LABIRINTUS

 Lamia, Poszeidón / tengerek istene / lánya, Zeusz kedvese, kisérteties alvilági istennő, aki a kisgyermekek vérét szivta ki. Szépséges lány volt Lamia, és Zeusztól született gyermekeit a féltékeny Héra mind elpusztitotta. Nem akarta, hogy mások is gyönyörködhessenek gyermekeikben.

LABIRINTUS

LABIRINTUS
                

MEGMENTŐ

 Lassanként érezni és tudni kezdtük,  (hisz a magyar nyelvben egybeeső fogalom! ),  hogy nem elegendő csak könnycseppel  - több évtizedes főhajtásnyi feladattal - szemlélni az árbócra eresztett zászlónkat, de nem mertünk benne hinni, miként térhet vissza a nemzet testébe a forró élet, a megmentő erő.

Szabadságot akartak (Jegyzet)

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1