Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Graholy Zoé

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Pásztori Tibor Endre cikkei

ERŐSEN

Latin-amerikai rizikószakma: az újságírás. Lelemény-ötlet a feltalálótól alkotott, de nem szabadalmazott műszaki eljárás rizikószakmája:a magyar találmány. Erősen veszélyes mindkettő. 

DIE HEILIGE SCHRIFT

Látványgazdag  német műveltség fűződik a  reformátor  D. Martin Luthers  nevéhez, aki a teljes Szentírás anyanyelvére  történő fordítással  ajándékozta meg nemzetét, egyházát, és az egyetemes kultúrát,  ma 468. éve hunyt el (sz.1483).

INDANTRÉN

     Legeza Ilona műfordító szerint is Aleksis Kivi / Stenvall / volt az első finn regény  - A hét testvér -  szerzője, aki ezzel a különös heterogén  műfajjal vetett alapot versnek, drámának, epikának, a vaskos komikum és törékeny líra harmonikus elegyítésével.

NIMBUSZ

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok bús igát  -

LÉNYEGE SZERINT

  Lényege szerint a bizonytalanság mellé szegül a vonakodás is, ami mögött legtöbb esetben a félelem húzódik meg. A félelem pedig a megfélemlítésből származik, amely még a mai „demokrácia” törvénytelen velejárója. 

AD ABSURDUM

    Loco citato: Bozontos ember – kifejezéssel illette Lászlóffy Aladárt Sütő András Szovátán 1972. augusztu 8-án az egzistencialista emberkép kapcsán Jean-Paul-Sartre / teljes nevén Jean-Paul-Charles-Aymard-Sartre Párizs, 1905. június 21. – Párizs, 1980. április 15./ francia színmű – és regényíró,  irodalomkritikus,  politikai  aktivista,  valamint  az  ateista egzisztencializmust képviselő,  20. század francia filozófia vezéralakját,  -  annak méltatásakor.

Ignorabimus

    Lipcsében  1872-ben a természet megismerésének határairól tartott előadást E. Du Bois-Rezmond világhirű német élettankutató, ekkor hanzott el  a tudományos lemondást jelentő szó: ignorabimus. Ignoramus et ignorabimus, azaz nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni a dolgokat, mert a teljes megismerésnek elvi korlátai vannak.

ACSARKODÁS

ZSÁBA

Legcélszerűbb felhasználást tekintő oknyomozó módszer az adott körülmények között az ismeretanyagot mint az érzet összességét, objektiv valóságot, a nemzet eszmei lényegét és az igazság ismérvét magunkévá tenni.  A „Fiat iustitia et pereat mundus”, vagy a bécsi változata a  „Fiat mundus et pereat iustitia”  a vagy-vagy választás szemiotikai lehetőségét is kizárja.

EGYSÉGIDEÁL

Lelkiségek története megadásra kényszerűl  - kimenekülve a sívár materializmus tompa unalmából – remény és szeretet erejével nemcsak költői fölemelkedés vonzalmát érzi ki  az összetartozásból, hanem emberi előítéletektől mentes –kortól és körülményektől függetlenűl  elfogadható,  indítást, amelyet egységideálnak nevezünk.

FIDELITÁS

Legtalálóbban Sophie d’Houdelot grófné jellemezte, az egyetlen nő akit Rousseau saját bevallása szerint szeretett. Ezeket írja: „Ijesztően csúnya volt és a szerelem nem tette vonzóbbá. De megesett rajta a szívem és elnézően és kedvesen bántam vele. Érdekes őrült volt.”

GYÖKÉRSORS

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben 1944. augusztus 8-án  írta

               Radnóti Miklós:Gyökérsors            

                              A gyökérben erő surran
                                ,esőt iszik, földdel él
                                   és az álma hófehér.

BÚCSÚ JAKABFI RÉKÁTÓL

beteg- és idősgondozó asszisztenstől

                                                „Ott fenn a hegyen van az a hely

                                                 Ahol a szív békére lel.

                                                            A Golgotán áll a kereszt

IGEN

Leküzdhetetlen késztetést érez minden ember, hogy vágyait követve, eldöntendő egyéni és közösségi ügyekben   -  áttörései rövid és  hosszú távon -, hogy  legendás lények és gyengéd érzelmek  világában is sikeres, azaz igen legyen.

BONUS BONA BONUM

  Latin névszóragozásban a tőtipus szerint, ötféle  az  „aranykori  nyelv” / Kr.e.l. század közepétől a Kr.u.1. század közepéig /  alapesete: a független alanyeset és a négy függőeset / tárgy, birtok, részes, határozói / és szórványosan előfordul a megszólító eset is.

BOLTÍV

Lépni sem lehet, talán nem is érdemes az  egymásba ölelkező fölérendeltség mélységi tagozódását úgy szemlélni vagy éppen értelmezni Kárpát-medencében, hogy  ne sejtsük a téglából, kőből épitett látható és az összetartozás bizonyitó láthatatlan de áthidaló, összekötő elemet: a boltívet.

AMBIVALENS

Lilás színű, villás-szarvú ökrük volt,  köztudottan  a magyaroknak Pannoniába való bejövetelekor az ambivalenciát kifejezö értelmezhetőség  - a különben eltérő és még szűkösebb forrás-adatok szerint.      

ARDERE ET LUCERE

DO UT DES

                Látszólagosan, minden rendben: így kérdezünk és így is válaszolunk. Nem magyaros sem a kérdés, sem a felelet. De egyszerüen alkalmas, még az alkalmatlan helyzetekben is.

Jellemkomédia

              160. esztendeje született  Újházy Ede  / Debrecen, 1844. január 28. – Budapest, 1915. november 14. /,  aki színész és  jellemkomikus,  a  realista  színjátszás  úttörője, színészpedagógus;  gasztronómiatörténeti alakja a művészvilágnak.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1